125. setkání

125. setkání

125. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 3. dubna 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Vladimíra, Marka, Petra H. a Jiřího

1) Podáno daňové přiznání za rok 2018

2) 5. dubna pokračujeme v akci Daruj krev se spolkem pro VPM

3) Vladimír informoval o instalaci desky Arnoštovi Antošovi, která byla jedním z důvodů vzniku spolku – https://www.vets.cz/vpm/17961-pametni-deska-arnost-antos/#17961-pametni-deska-arnost-antos

V květnu se uvidíme 15.5 na stejném místě a ve stejnou dobu.

zapsal: Jiří