122. setkání

122. setkání

Již 122. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 9. ledna 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců, v neobvykle vysoké osmičlenné sestavě: František M., Vladimír Š., Marek L., Jan K., Jiří P., František Š., překvapivě dorazil i Petr. T. a na pozvání předsedy přišel Petr H.

Po delší době se tak na běžném srazu sešlo vedení spolku v celé sestavě…

 

Petr dovezl a předal Spolku pro VPM zarámovaný „Děkovný list za pomoc při obnově voj. hřbitova“, udělený již 28. září 2018 starostou slovenské obce Veľkrop p. Mariánem Prokopičem. Děkujeme!

List umístíme mezi naše další vzácné artefakty ve spolkové vitrině v pražském Divadle U Hasičů na Vinohradech, kterou nám laskavě již 13. rok bezplatně poskytuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedním z důvodů je i to, že mezi tzv. dobráky, tj. dobrovolnými hasiči, je např. Diana, Jirka, Petr a možná ještě někdo další. Takže děkujeme i hasičům!

Prezentovaný obsah slouží nejen ke spolkové propagaci, ale i k dalšímu zviditelnění činnosti ČsOL a ČSBS s cílem i zde propagovat naše společné myšlenky.

Pokud máte něco, co byste tam chtěli třeba jen dočasně vystavit, dejte vědět.

Petr hovořil také krátce o svých aktivitách, týkajících se válečné historie.

Marek mj. informoval o tom, že se v Roztokách objevily dva Kameny zmizelých, kupodivu věnovaných nikoliv jako obvykle obětem holocaustu, ale padlým v Květnovém povstání českého lidu v r. 1945.

Vyjádřil také své znepokojení na možném spojování aktivit spolku s konáním předsedy ČSBS J. Vodičky.

Předseda Jiří průběžně informoval o různých stále docházejících dotazech a drobných změnách v administraci sekce Jména z pomníků. Zároveň zdůraznil, že obava Marka (i dalšího člena) je bezpředmětná, Spolek vždy byl a bude nezávislý.

Spolek se zúčastnil kampaně #WeRemember, pro připomenutí obětí holokaustu, která spočívá ve vytvoření fotky a s nápisem a jejím zveřejněním na sociálních sítích nebo jejím odesláním na adresu weremember@wjc.org. Kampaň začala 6. ledna a vyvrcholí živým přenosem fotek z Osvětimi  – Březinky ve dnech 24. – 26.1.2019.

V průběhu přátelského setkání byl učiněn nevinný nezištný návrh milému hostovi Petrovi H. na vstup do spolku a jelikož se nijak nebránil, bez prodlení jsem mu dal podepsat přihlášku a tak byl okamžitě (než si to rozmyslí) jednomyslně přijat do našich řad a na místě zaplatil i členský příspěvek.

František M. navrhl, aby se v neveřejné sekci objevil seznam kontaktů na členy spolku pro usnadnění vzájemné komunikace. Bylo schváleno bez připomínek.

Debatovalo se také o možnosti účasti na zájezdu do Polska na akci k 75. výročí tzv. Velkého útěku spojeneckých letců z něm. zajateckého tábora. Více informací na http://spolekodboje.cz/

Přítomné jsem seznámil s článkem, který popisuje dění kolem desky nad vchodem do Památníku hrdinů heydrichiády v pražské Resslově ulici, na které se objevil překlep v anglickém jazyce.

Dále jsem popsal situaci na konferenci tří oblast. organizací ČSBS v prosinci 2018, které jsem se jako host zúčastnil a na níž byla velmi kladně ohodnocena mnou prezentovaná úspěšná činnost našeho spolku. Předseda organizace z Prahy 10 ing. Petr Říha poděkoval spolku za příkladné mapování, které velmi často využívají i při své evidenci VPM.

Pro další srazy bych požádal přítomné, aby upozornili zapisujícího na to, co chtějí vložit do zápisu, protože třeba mě se nedařilo sledovat veškeré probíhající debaty…

Zapsal: místopředseda Vladimír Š.