121. setkání

121. setkání

121. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. prosince 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase

Účastnili se: František, Jiří, Marek, Tomáš, Martin a Honzin.

Jirka představil zpravodaj Prahy 15 Hlasatel, kde Vladimír J. propaguje aktivity našeho spolku, konkrétně známé odběry krve.

Martin přítomné seznámil s velmi smutným osudem dvou válečných hrobů novodobých válečných veteránů v bývalé Jugoslávii.

Všem, vše nejlepší do Nového roku.

Zapsal: Martin.