Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2018 a 13. výroční setkání a 12. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Zápis z Valné hromady Spolku pro vojenská pietní místa

24.11.2018, od 10:00, Praha 2, salonek v hotelu Legie

Oznámení o konání VH bylo dle stanov zveřejněno na webových stránkách spolku a členové byli obesláni mailem.

Přítomno: 11 členů (z 22 členů)

Plné moci: 6

Hosté: 1

Valná hromada byla usnášení schopná.

VH odsouhlasila přítomnost hosta, J. Krídla na svém jednání

 

Program:

1)  Předseda výkonného výboru J. Porteš seznámil VH:

 • s výsledkem hospodaření za rok 2017 (VH schválila – 17 hlasy).
 • s předpokladem výsledku hospodaření za rok 2018 (VH schválila – 17 hlasy).
 • s plánem hospodaření na rok 2019 (VH schválila – 17 hlasy).
 • s rozhodnutím F. Jedličky vystoupit ze Spolku (listopad 2018).
 • s návrhem na vyloučení člena A. Cerhy ze Spolku (dle stanov), který od svého vstupu se Spolkem nekomunikuje a neplatí členské příspěvky (VH schválila – 17 hlasy).
 • s návrhem na výši členského příspěvku na rok 2019 – 400 Kč (VH schválila – 17 hlasy).

informoval o:

 • místech, knihách a webech, kde je Spolek citován a kde jsou využívány jeho materiály.
 • možnosti vytvoření mapy (Google) s pietními místy – dohodnuto, že posoudí M. Brynych, bude projednáno na některém ze setkání Spolku během roku 2019.
 • akci Pojďte darovat krev se spolkem – za rok 2018 darováno 13,96 L krve.

 

2)  Místopředseda výkonného výboru Vladimír Štrupl informoval o:

 • své připravované knize o pietních místech na Praze 3.
 • úmyslu sympatizantky Mileny Kolaříkové – vydat publikaci o Dominikovi Náplavovi a možnosti účasti Spolku nebo ČsOL Český Brod na jejím vydání. VH pověřila (17 hlasy) Vladimíra, aby zjistil více podrobností (cena, způsob) a podal informaci na některém z příštích setkání.
 • ztracené a nyní objevené desce Arnoštu Antošovi (P6, Jugoslávských partyzánů), jejíž zmizení jedním z důvodů vzniku Spolku.

 

3)  Jan Kincl:

 • informoval o plánovaném dalším ročníku Cyklopřejezdu Hodonín – Košariska, požádal členy Spolku o spolupráci.
 • navrhl, aby na webových stránkách byl umístěn seznam / přehled akcí, kterých se členové zúčastnili. VH schválila (17 hlasy) a uložila členům, aby informace o proběhlých akcích předávali administrátorům webu pro zveřejnění.

 

4)  Tomáš Sehnalík, požádal Spolek o možnosti umístit reklamu na jeho internetový obchod (survival náramky) na webové stránky spolku. VH odsouhlasila (17 hlasy) s tím, že Tomáš vyhodnotí přínos reklamy na konci roku 2019  a bude stanoven finanční příspěvek za tuto službu.

 

5)  Dan Vrba informoval o zmizelých deskách na okrese Liberec.

 

6)  Jaroslav Krídlo předal Spolku osobní dar – 1.500 Kč.

 

7)  Jiří Porteš – příspěvek o vkládání na web, časté chyby:

 • velikost fotek 1 – 2 Mb (max 3).
 • do poznámek pouze ověřená fakta, ne dohady.
 • pokud z náhrobku identifikujeme např. legionáře – minimálně 3 důkazy, že je to on (např. kompletní jméno, datum narození a úmrtí, místo narození, informace rodiny).
 • nekopírovat do poznámek a hlavně do JzP celé (nebo velké části) článků z Wikipedie nebo jiných webů – udělat výpis, přidat hlavní informace.
 • citovat pouze seriózní weby

 

7)  Obecná diskuze a závěr.

 

 

zapsal: Jiří Porteš

ověřil: