120. setkání

120. setkání

120. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. listopadu 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase

Účastnili se: Dan ml., František, Jiří, Marek, Tomáš a Vladimír Š.

Spolu s Pepou jsme zamluvili klubovnu v hotelu Legie na sobotu 24.11.2018 od 9 hod. Všichni přítomní dostali svíčku od ČsOL, určenou pro pietní akty ke Dni válečných veteránů.

Dále jsem kolegy seznámil s průběhem pietního aktu u hrobu gen. Šmoldase, plk. Vrzala a gen. Smíška, který organizoval Klub českého pohraničí a na který jsem byl pozván.

Též jsem informoval o postupu v jednání na ÚMČ Prahy 6 ohledně obnovy dvou pamětních desek a přemístění třetí.

Bylo mj. dohodnuto vložení plánku Olšanských hřbitovů na web kvůli lepší přehlednosti umístění jednotlivých hrobů.

Zapsal: Vladimír Š.