119. setkání

119. setkání

119. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 11. července 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Marek a jako host Jaromír Knotek

1)  Vyhodnotili jsme poslední kolo akce  „Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa č. 3“
Tentokrát darovalo 5 účastníků, z nich jeden prvodárce. Darovaný objem krve – 2,250 litru.
Celkový objem za rok 2018  – 9,9 litru, 6 prvodárců
Další 4. kolo proběhne v pátek 7. září

2) Jaromír představil své aktivity v oblasti pomníků v bývalých Sudetech, spolupráci s židovskou obcí a CEVH MO

Příští spolkové setkání bude ve středu 1.8.2018.

Zapsal: Jiří