12. setkání

V pořadí dvanácté setkání se konala opět v Praze 14. dubna v restauraci Plzeňka. Účast taková nějaká : Standa, Vladimír, Diana, Martin a Petr s doprovodem.
Hlavním bodem bylo pochopitelně doladění stanov a přípravy na první volby členů výkonného výboru. Na 5 míst jsou zatím 4 zájemci.

Jelikož se dá očekávat malá účast je už skoro jasné kdo co bude dělat, ale i tak by bylo více než dobře, aby členové projektu navštívili členskou sekci a napsali případně své připomínky, kandidatury nebo aby dali hlasy kandidátům. Volba proběhne souběžně fyzicky na 13. setkání a elektronicky do konce května. tedy kdo nepojeden do Prahy může svůj hlas dát v členské sekci tomu koho si vybral, nebo tomu s jehož návrhem směřování činnosti souhlasí.
K tomu se už zvolna rozdělovala práce pro jednotlivé členy výkonného výboru, kdy je celkem jasné, že jeden se bude starat o propagaci a tisk ( oživovat stránky aktuálními komentáři hlavně v rubrice tisk a recenze, jedná se hlavně o odhalení nových VPM, poškození stávajících apod. ), další dostane na starost stávající správu dat ( pochopitelně je myšlena jen práce v první a druhé fázi projektu, pro třetí bude zcela nezbytný někdo kdo umí udělat kvalitní web včetně databází, ale na to je dost času a do té doby je třeba data nějak řadit a řídit komunikaci mezi námi a čtenáři ) a další jasné pole působnosti je historie a bádání. Shodou okolností na tyto tři pozice kandidáti jsou, i když pravda zatím žádný nemá konkurenta či vyzyvatele.
Řešil se i vzhled spolkové stránky. Ta nahradí stávající rubriku „Projekty a kontakty“ pod názvem „Spolek a kontakty“. Bude obsahovat stanovy, seznam členů, kontakty a spolkovou pokladnu. Spolkovou pokladnou se myslí tabulka s přehledem příjmů a výdajů v duchu naší filozofie, že vše musí být jasné a přehledné ( skoro by se chtělo říci křišťálově průzračné, ale v tom původním smyslu, ne v tom jak se na daný výrok nyní možná nahlíží ). Jelikož asi dlouho jediným zdrojem financí budou členské příspěvky, tak stále platí, že účet se zřizovat nebude a bude jen jakási kasička ( v počátku asi pod rukou předsedy ). Členské příspěvky budou pochopitelně dobrovolné, pouze se při případných hmotných výstupech ze spolku ( tiskoviny, DVD apod. ) bude přihlížet k tomu jestli se někdo k příspěvkům připojil či ne. Ti co platit budou, budou mít pochopitelně společně pořizované věci zdarma a ostatní zaplatí reálné náklady na tu kterou věc o kterou budou mít zájem ( tím je např. u tradičního DVD se sborníkem myšlena pouze cena média, žádné z prstu vycucané náklady pochopitelně nebudeme vymýšlet ). U příspěvků se nyní zvažuje jak je vybírat. Jedna cesta a jistě zajímavá je, vybírat na každém setkání nějakou přiměřenou částku ( pochopitelně ti co vynechají sraz mají možnost někdy celkově u předsedy dát větší částku dle svého uvážení, jinak řečeno, jsem na srazu dám předsedovi do kasičky – nejsem – uložím doma bokem a dám později ). Částka není nijak stanovená, ale má být taková aby to nikoho hmotně neporazilo, zvažuje se okolo 50-100 Kč na jeden výběr. Další variantou je nějaká celková suma ročně. Prostě pole zvažovaní je otevřené a zde má první předseda co k vymýšlení.

Nicméně na první srazu se tedy vybralo 400 Kč což dalo základ spolkové pokladně a obratem byly dané finance dány na letošní provoz domény VETS, takže v kasičce je zase čistá nula.
Spolková stránka bude spuštěná pochopitelně jistě dříve než přípravný výbor zajistí registraci. Už jenom pro tu spolkovu pokladu, pořádek dělá přátele.
Součástí Spolkové stránky bude i možnost tolikrát nabízené osobní stránky člena, kde bude možné v případě zájmu napsat něco o sobě, svých dalších aktivitách, dalších stránkách apod.

V dalším už se probírali běžné věci.
První na tapetě byla návštěvnost, které i když už nijak neroste je stále na potěšitelné úrovni.
Probral se opět i nástin „Metodiky mapování“ na které se už doufejme práce rozběhnou, tak aby bylo v Pardubicích co slavit.

Dále jsme uvítali počátek spolupráce s Četnickou pátrací stanicí Praha, kde si mimo jiné kladou za cíl podobně jako my mapovat oběti z řad četnictva a příslušníků bezpečnostních sborů. To je velký přínos pro hledání v naší historii, protože četníci nás mnohdy nechávali v klidu, neb náš zájem byl mimo tuto skupinu. A teď už bude pokryto i toto téma.

Objevil se i náznak toho, že ne všem našim čtenářům vyhovuje fakt, že se projekt mapování vojenských pietních míst provozuje pod záštitou Sdružení veteránů, případně, že někdo má obecně problém s novodobými veterány. Leč to je věc se kterou se nedá nic dělat. Prostě ta první myšlenka padla na schůzi SVV a to, že si někdo splnil svoji povinnost k vlastní zemi je taktéž už nezvratitelné.

Předpokládám, že v rámci projektu to nikomu nevadí, je mnohokrát napsané, že my chceme spolupracovat se všemi subjekty s vážným zájmem o vojenská pietní místa a nikde nehledáme to „proč to nejde“ a nikoho nekádrujeme. A jen tak mimochodem. Nijak se netajíme ( např. v občasníku Monument ), že novodobých veteránů se do projektu zapojilo z celkového počtu asi čtvrtina, takže je to hlavně projekt ochotných a odhodlaných lidí. Myslím, že v tomto směru jsme se shodli nejen na setkání, ale tato shoda panuje v celém projektu. Doufám, že dotyční se neurazí, ale jednou je kritika náhoda, ale podruhé je to už asi úmysl.

Znovu bychom také rádi požádali všechny naše příznivce o kontrolu dat přes naši mapu na Google, jestli zaměřené VPM jsou na svých místech. Za „pravopisné“ chyby se dočasně omlouváme, jedná se o drobný technický problémek, vlastní data jsou v pořádku a při použití nějaké GIS aplikace je diakritika zobrazována korektně. Holt čeština je stále ještě o něco méně používaný jazyk než angličtina.

O návštěvě IDETu zavládla shoda v tom, že se každý zájemce pojede podívat individuálně, nebo v malých skupinkách, hromadně se nám nezadaří se sejít. Tím je ovšem zvolna naznačeno, že se blíží termín plánování na zbytek roku, takže prosím otevřete svoje diáře a návrhy jsou vítané. A mimo jiné Petr naznačil, že je stále možnost uspořádat nějakou akci na Moravě, která jak známo disponuje celou řadou lákadel.

Jsem rád, že i přes nádherdné počasí venku se nám v šumu restauračních větráků podařilo domluvit další kus nezbytných maličkostí pro naši činnost a těším se na další.

Martin