118. setkání

118. setkání

118. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. června 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Martin, Marek L., Aleš.

1)  Jirka rozdělil objednaná trika 1918 – 1939.

2) Proběhne akce „Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa č. 3“. Konat se bude v pátek 15. 6. v Thomayerově nemocnici.

3) Probrali jsme obsah značného množství dotazů z poslední doby. Naprostá většina se týká zájmu o památky na 1. světovou válku ve spojení s oslavami 100 let od konce této války. Problémem je, že existuje mnoho dotací, darů a podobných pobídek, které roztočily kola badatelů, kteří se vojenské nebo historické problematice normálně vůbec nevěnují. A podle toho také dotazy vypadají. V podstatě se dá konstatovat, že ne zrovna malá část tazatelů ve skutečnosti po našem spolku chce sestavit podklady pro své knihy, reportáže nebo vystoupení v médiích. A to je zcela mimo naše časové možnosti a zpravidla i mimo náš prostor na síti. Jinak řečeno, 9 z deseti tazatelů nechápe, že „jen“ mapujeme památky a komparační analýzy výstavby památek, cenová zhodnocení, zmapování osudů padlých z nějaké oblasti apod. prostě dělají jiné instituce. Smutným faktem také je nepřehlédnutelný zájem tazatelů o „nějaký problém“. Tedy kam si jít vyfotit nějaký poničený pomník, kde se o něco někdo špatně stará, apod. Skoro to vypadá, že většina chystaných článků má obsahovat nějaké kritické okénko ve stylu „tady by to chtělo přidat“.

4) Roman Janas se podílí na přípravě knihy Jesenicko ve stínu hákového kříže. Kdo má zájem podpořit tento projekt, může se zapojit na webu startovač (https://www.startovac.cz/projekty/jesenicko-ve-stinu-hakoveho-krize/).

5) František Trávníček chystá další knihu z edice Nezapomenutí legionářští „bráškové“, tentokrát Kloboucko. Náš spolek se bude podílet na propagaci této potřebné knížky a tím jsme se stali podporovateli Františkova projektu.

6) Nemohlo se nám vyhnout nové zlo v podobě GDPR. V podstatě jsme vše požadované již pořešili. Na mrtvé se tento nápad naštěstí nevztahuje, na webu je oznámení řešeno formou „cookies“ a u členské základny, u nichž máme email pro komunikaci, proběhlo vyrozumění.

7) Ovšem i s ohledem na GDPR musíme doplnit na web text, který byl schválen v této podobě: „Informace v poznámce u vpm nevyjadřuje stanovisko či názor spolku pro vojenská pietní místa. Jde o badatelský závěr nebo dostupnou informaci z veřejně dostupných databází a jde o stanovisko či závěr daného autora poznámky“. To je z důvodu, že občas je v poznámce ještě zmíněna žijící osoba. Sice bez osobních údajů, ale prostě pro jistotu.

8) Dlouhé téma bylo vkládání „možných“ legionářů. Tedy osob, kdy souhlasí jméno a případně datum narození s osobou v nějaké z databází legionářů, ale nesouhlasí místo pobytu. Je sice možné, že se taková osoba stěhovala, ale přesto dokud nebude jistota, že jde o stejnou osobu, bude „možný“ legionář zařazen do Badatelny a ne jako vpm.

Příští spolkové setkání je ve středu 11. 7. 2018.

Zapsal: Martin