117. setkání

117. setkání

117. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 2.května 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Tomáš, Honza, František Š

1)  Jiří informoval legionářské přednášce Marka v Českém Brodě

2) Honza představil výrobu věnečků s vlčími máky

3) Probrali jsme GDPR a dopad této normy na Spolek

4) Vyhodnocena akce Pojďte darovat krev se Spolkem  – 3,6 litru, 2 noví dárci

Příští spolkové setkání je ve středu 6.6.2018.

Zapsal: Jiří