10. setkání

To se nám toho sešlo.

V pořadí 10. setkání proběhlo v úterý 20. února, již tradičně od páté hodiny v restauraci Plzeňka v Praze. Účast solidní průměr : Vladimír, Standa, Pepa, Martin, Ivo a Diana.

Nemohlo se začít ničím jiným, než přípitkem na připomenutí, že se podařilo prezentovat již více než 5000 vojenských pietních míst.

Tímto ještě jednou mnoho pozdravů a díků všem našim členům, přispěvatelům a příznivcům. Je to zásluha celého systému okolo projektu mVPM !!

Následně Martin přečetl něco z emailů od nových přispěvatelů a ze vzkazů co nám chodí jako komentáře. Jsme rádi, že je o projekt zájem a že se zvolna dostává na vědomí veřejnosti. A pochopitelně jsme rádi, že roste počet přispěvatelů. Už jen opravdu málo a bude nás sto.

Následovalo upřesnění lokalit mapování v Praze, což byla záležitost hlavně Vladimíra a Iva. Především se znovu opakovalo, že v online verzi je Praha dělená pouze na 10 částí, ale offline je rozdělen na 23 městských částí. Má to svoji logiku. V online je možné hledat pomocí fulltextu a v offline jen pomocí jmen ulic a lokalit.

Dalším bodem bylo představení kostry našeho klubového zpravodaje – Monumentu. Zavládla spokojenost s tím jak bude koncipován a bylo jen několik doplňků jak ho obohatit. Opět bylo Martinem zdůrazněno, že se stejně dříve či později všichni přidají do redakční rady, takže je to už od prvního čísla důvod k vymýšlení zlepšení. K danému tématu ještě dojed k úpravě sekce „Recenze a publicistika“ na webu, která jako jedná z posledních nemá vlastní úvodní stránku. Po úpravě tam bude i část pro Monument a o něm, s odkazem odkud půjde stáhnout. Rozsah zpravodaje nebude ani tak omezen počtem listů ( počítá se cca 10-20 listů na číslo ) jako velikostí, ta bude okolo, respektive maximálně 5 MB. Bližší seznámení se zpravodajem proto bude až po dodělání této sekce.

Hlavním bodem večera byla zpráva přípravného výboru pro vytvoření spolku, kterému velí Standa. Zahájili jsme nemile. Původně plánovaný název „Nikdo nebude zapomenut – nic nebude zapomenuto“ není volný. Možná ho nikdo nemá zaregistrován, ale je spojován s jedním sdružením a jednou politickou stranou. Ani jedno by nám nevadilo, ale chceme zůstat mimo všechna hnutí a podobné aktivity a proto jsme přešli na záložní verzi. Konečně, kdo si pamatuje hlasování v Pardubicích, ví, že variant v pořadí je stále dost. Pro náš spolek jsme tedy vybrali jméno, které bylo 2-3 v pořadí na hlasování v Pardubicích. jedná se o „xxxxxx xxx xxx“ Otevřeným textem až po registraci, pro jistotu.
Následně Standa přečetl návrh stanov, které se mírně doladili a po jejich přepsání budou dány do členské sekce ke konečné diskusi.

Osobně si myslím a shoda následně zavládla, že přípravný výbor a zvláště Standa odvedl velmi dobrou práci. Stanovy jsou krátké, jednoduché a výstižné. Žádná byrokracie a zbytečnost, ale zatím ani náznak důvodu pro budoucí dohadovaní. To je přesně to oč nám při tvorbě spolku šlo a stále jde.
Shoda zavládla i v tom, že pro spolkové razítko se nebude šetřit na financích, aby jej bylo možné užívat i na pamětní listy a nemuseli jsme se stydět. Razítko jest nezbytností, když už budeme mít byrokracii se spolkem.

Dále Standa přítomné seznámil s návrhem klientského vkládání dat. To bude sloužit pouze členům pro předpřípravu dat pro vložení na web. Celý systém bude navržen tak, aby administrátor už dostal data tak, že je pouze vezme do schránky a vloží na web. Kdo nebude chtít danou cestu používat, nebude muset, vše bude fungovat jak postaru, tak i ponovu. Hlavní výhodou novinky vyjma přejmenování fotek a úpravy textu bude při zadání souřadnic i kontrola jestli nedošlo k překlepu tím, že se bod zobrazí na mapě. Admin při tvorbě shapefile nebude už muset kontrolovat příchozí data a zase se vše o kousek urychlí. Ale ještě jednou zdůrazňuji – kdo novinku nebude chtít, může posílat postaru. A novinka bude jen pro členy se vstupem do členské sekce. Takže vlastně žádná zátěž pro přispěvatele.

A znovu došlo na diskusi zda si pořídit doménu 1. řádu. Mluvíme o tom tak dlouho, že prostě padlo rozhodnutí, že ano a Standa dostal za úkol nám doménu pořídit, zaregistrovat a přesměrovat na ně náš web. Pochopitelně, že adresa stránek se nezmění, ale budeme mít ještě jednu. K čemu to bude ? K lepší propagaci projektu. Jaká, že to bude doména ? No stejně jako u jména spolku se prosím nechte překvapit. Ač to zní neuvěřitelně i o takováto jména se už spekuluje a svým způsobem by bylo škoda, kdyby nám někdo možné varianty vykoupil. Zase na druhou stranu by takový aktivista zaplakal, protože máme asi 10 variant a proč by někdo vyhodil ranec peněz s výhledem na to, že si prostě koupíme to volné, nebo si rok počkáme až to daného dobráka přestane bavit nám doménu blokovat. To je však pesimistická varianta a doufejme, že se nám podaří získat již to první vybrané.

A to je vše. Prostě zase pěkný večer po spoustě práce. Pro všechny mnoho pozdravů a v březnu na viděnou, slyšenou, atd.

Martin