9. setkání

 V pořadí již deváté setkání proběhlo v sobotu 20. ledna 2007, rozdělené na dvě části, tak, aby se naplnily naše představy z Pardubic. Tedy ráno jsme se sešli v 11 hodin na Žižkově u armádního muzea – Vojenského historického ústavu Praha. Hlavním lákadlem sice byla výstava o generálu Eliášovi, ale stále se zlepšující expozice stojí za návštěvu sama o sobě. V muzeu jsme strávili skoro dvě hodiny, včetně nezbytné kritiky u přítomného personálu, že VHÚ nemá zájem zařadit odkaz na náš web na svoje stránky. Třeba někdy pomůže argument, že jedno muzeum v Bagdádu už tak učinilo. Armádní muzeum je prostě skvělé a rozhodně se vyplatí ho navštívit alespoň 1x za rok a to nejen proto, že vstup je zdarma a je umožněno fotografovat cokoliv. Snad jedinou vadou je, že nejsou dostupné publikace na kterých se autoři z VHÚ podílejí, stejně jako jiné díla z produkce AVISu. Ale to je obecná bolest armádních tiskovin, která jsou sice skvělá, ale vlastně pro veřejnost nedostupná.A pochopitelně jsme ve VHÚ zanechali naši propagační brožuru.

A v jednu hodinu začalo vlastní setkání v restauraci Plzeňka. Za zmínku stojí, že proměnlivý počet účastníků, kdy jedni odcházeli a druzí přicházeli dosáhl celkem zajímavého čísla. Celkem se za ten den potkalo deset lidí, jmenovitě Petr, Petr „Dolin“, Martin, Vladimír, Pepa, Standa, Ivo, Diana, Kristina a Zdeňka. Což je celkem pozoruhodný počet, který nám trochu narušuje naše zvyklosti, ovšem kladně. Doufejme, že to bude stálý trend.

Vlastní jednání mělo 3 hlavní body :
– plán na rok 2007
– diskusi o stanovách spolku
– plánování badatelny

a několik menších podbodů, kterými začnu, neb je to jednodušší položka.

Předně Petr dodal seznam obci, které zatoužily po zařazení pod okres Brno venkov, což zapříčinilo další úpravy webu a offline verze, ale také diskusi, že jestli bude náš stát každý rok provádět takovéto rošády s vesnicemi, bude asi nezbytné provést nějaký stopstav a prostě vést přehled o VPM v obcích s nějakým administrativním členěním k určitému datu, třeba 31.12.2007 a to s vidinou toho, že dnes se obce stěhují tam a zítra zase půjdou jinam. Vyjdu-li z toho co publikují jedny velké noviny a vynechám-li fakt, že o změnách informují dosti nepřesně, tak z toho stejně vychází, že některé obce nechápou proč jsou přesunuty a navíc nevědí kam patří. Při vlastních změnách v zařazení, které jsem prováděl u některých obcí taktéž nechápu proč toto stěhování probíhá. U některých určitě nemůže být hlavním argumentem dopravní obslužnost, kterou se úředník zaklíná ( na to stačí letmý pohled na mapu a ta super silnice tam prostě není ). Tedy necháme se překvapit, zatím budeme obce stěhovat také, ale vzhledem k tomu, že v ČR je více než 10000 sídel je pravděpodobné, že výhledově tuto hru s úředníky hrát přestaneme.

Dalším bodem byl dotaz, zda budeme zařazovat pomníky ve vztahu k husitskému hnutí, avšak ty jenž se netýkají vlastních bitev a jasných VPM ( jako je Žižka ). Jmenovitě se jednalo hlavně o místa se vztahem k mistru. J. Husovi. Bylo rozhodnuto, že NE. Budeme tyto lokality považovat za tzv. vlastenecké památky a dočasně se budou jen skladovat ( podobně jako končí Švehla a spol. ).

Dalším bodem byla krátká informace o tom jak probíhá obnova jednoty ČsOL Český Brod, jejímiž členy má zájem se stát i pár účastníků projektu. Jako vše úřednické, i tato akce se začíná poněkud vléci. Náš zájem o obnovení jednoty je, ale míč v současné době není na naší straně.

Zajímavým bodem je nápad na vydávání jakéhosi tištěného občasníku. Důvod je prostý, část našich čtenářů má prostě problém pracovat s internetem, ať z důvodu malé uživatelské dovednosti či obtížného přístupu k síti. Nápad se celkem ujal a stanovili jsme si jednoduchá pravidla. S velkou pravděpodobností ( hlavně z důvodu ceny tisku ) ročně nebude vydáno více než dvě čísla, spíše jen jedno. Náklad bude malý, tak do 100 výtisků, ale pochopitelně bude dostupný v elektronické podobě na našich stránkách. Obsahově by měl být naplněn medailony hrdinů z osobností měsíce, zajímavostmi z badatelny, zajímavými VPM, informacemi z legislativy, možná nějaký ten rozhovor až se do díla pustí tisková komise spolku – prostě vše co nebude součástí výroční zprávy, ale byla by škoda by to zapadlo v rámci webu, který už nyní má 1500 stránek. Data by se měla skládat tak, aby se občasník dal k distribuci k semináři v Pardubicích, tedy bude se skládat od Pardubic k Pardubicím ( prosinec-prosinec ). Tedy o měsíc dřivě než výroční zpráva, která se naopak v Pardubicích bude schvalovat a distribuovat až o měsíc později. Takto bychom vlastně v zimě dali do davu dvě „papírová“ díla. Letošní rok nicméně budeme brát jako rok nula a nemusí tedy k vydání vůbec dojít ( možná jen elektronicky ), i občasník totiž chceme mít free a to není až tak jednoduché.

Nadhodila se myšlenka pro členy,a bychom již nyní začali hledat „něco“ co se stane naším logem, tak jako máme na tričkách pomník v Chrástu, tak hledáme něco co budeme používat na Děkovných listech a možná i razítku spolku ( ať je ta byrokracie potom alespoň hezčí ). Nápady se tedy vítají, bude-li jich moc, bude se hlasovat.

Dále jsme si poplakali nad nedostupností knih z produkce AVIsu. Ačkoliv Martin byl ( a možná stále je ) alespoň blízko získání knihy Dunkerský deník, obecně nás tyto skvělá díla míjejí a spoléhat se na bazary, burzy a antikvariáty je málo. Sice je letos ještě IDET, tradiční zdroj knih, ale při čtení ročního vydavatelského plánu AVISu oko suché nezůstane, prostě si nepočteme.

A nyní k hlavním tématům :

1) plán na rok 2007
ačkoliv jsme chtěli uzavřít celý rok, nakonec se udělalo jen pololetí. Odvaha nás opustila už na květnu a červen byl jen do zaokrouhlení. Zbytek roku tedy půjde do světa v květnu. Jednoduše řečeno se změnila jedna věc, otevřené setkání nebude vždy v sobotu a tím se zmenší ( asi ) účast mimopražských. Tady si dovolím ještě jednou smeknout před Petrem a i Dolinem. Tomu říkám zapálení pro spolkovou činnost. Ačkoliv to je pár set km, stejně přijede, velké plus putuje na Moravu a o něco menší do Pardubic, i tam je to dálka, ale menší. Z toho plyne, že soboty se spojí vždy s něčím navíc a všední den bude hlavně jednací. Do plánu dáme i další akce na které jsme zváni, nebo které jsou pro nás významné a důležité, ale nejsme jejich pořadatele, jen kozumenti akce.

2) stanovy spolku
přípravný výbor dostal jednoměsíční odklad na dopracování stanov, takže jsme si četli jen v Martinových doplňcích zatím nehotového návrhu. Standa to zahrne do celku a celkový souhrn bude v členské dán do diskuse. V zásadě panuje shoda v tom, že bude jeden zastřešující spolek bez menších podčástí, neb není třeba vytvářet molocha úřednického. Nahoře bude stát valná hromada scházející se jednou za x let, pod ní bude výkonný výbor se svým předsedou a komisemi, které budou akčně jednat. Jakékoliv jednání a hlasování bude probíhat přítomnou nadpoloviční většinou, z čehož plyne, že neúčast zavdává případný důvod k pláči nad výdělkem a taktéž je zřejmé, že většina důležitých rozhodnutí bude ležet na valné hromadě a ta bude součástí seminářů v městě na půli cesty, tedy v Pardubicích, kam to má většina z nás tak nějak stejně daleko. Ostatně bude možné případně o předem jasných otázkách hlasovat i mobilem či přes internet ( otázky k hlasování budou mít připravené varianty odpovědí a tam bude možné hlasovat pro variantu ). Celkové řečeno – výsledek musí uspokojit právě alespoň tu většinu a pokud možno nikoho nepoškodit.

3) badatelna
tato samostatná část webu ( vlastní sekce ) dostává jasné obrysy a už brzy na web také půjde. Bude sloužit k určování nejasných VPM, odpovědím na dotazy, atd.

Bude mít tyto rubriky:
– Je to VPM ? ( pracovní název )
– dotazy čtenářů
– diskusní fórum
– souřadnice lokalit bez VPM ( třeba nám někdo napíše, že se mýlíme a VPM tam a tam přeci jenom je )
– výkladový slovník k VPM
– často kladené dotazy

A to je vše. Prostě skvělý den, myslím, že u všech naprostá spokojenost. Dobrý start do Nového roku, atd., atd.

Už teď se těším na další setkání a akce.

Martin