115. setkání

115. setkání

115. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. března 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: František M., František  Š., Jiří P. , Marek M.

1)  Jiří informoval o nové knize Pavla Šmejkala, Silver A, ke které mohl svým dílem přispět i Spolek. Pavel využil některé naše fotografie. Křest knihy proběhne 21.4., jedním z kmotrů knihy bude i Jiří.

2) Dohodli jsem se o pokračování naší akce Daruj krev se spolkem. Dalším „darovacím měsícem“ bude duben. 3 členové Spolku jdou v pátek 6.4. do Thomayerovy nemocnice.

3) František Š. podal přihlášku do Spolku

Příští spolkové setkání je ve středu 4.4.2018.
Zapsal: Jiří