107. setkání

106. setkání

107. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 5. dubna 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Marek, Honza, František, Ferdinand

1) Probrali jsme některé detaily vkládání, konstatovali, že František, který po minulé schůzi vstoupil do spolku, se rychle zapojil a vkládá velmi dobře.

2) Feďo přinesl materiály k putovní výstavě o 1. světové válce a přestavil svou knihu Sarajevský atentát.

3) Feďo informoval o novinkách z ČsOL

 

Příští spolkové setkání  je ve středu 3.5.2017.

Zapsal: Jiří