105. setkání

105. setkání

105. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. února 2017 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Honzin, Jirka a Marek.

1) Byla to naše první schůze v novém středečním termínu.

2) Na místě byla možnost zaplatit členský příspěvek, což většina využila. Možnost placení přes účet spolku zůstává.

3) Předseda nás seznámil s možností se podílet na propagaci několika publikací k problematice pietních míst.

4) Probírali jsme nezbytné zpřísnění pravidel na spolkové skupině na Facebooku. Je to vynucené opatření z důvodu absolutní nepřehlednosti, která na naší skupině vznikla díky mnoha příspěvkům, z nichž mnohé byli jen duplikováním naší databáze. Všechny podobné příspěvky nyní najdete na stránce Monument – vojenská pietní místa (https://www.facebook.com/diskusevpm/). Skupina bude vyhrazena pro věci týkající se pouze našeho spolku a naší činnosti.

5) Honzin otevřel tradiční téma, tedy spolkový výlet. Bude letos? A když ano, tak kam? Lešany, Normandie, Orlické hory?

6) Předseda spolu s Vladimírem J. zapracoval na úpravě stanov spolku (podle nových pravidel) a upravené byly doručeny k doplnění registrace k soudu.

Příští spolkové setkání  je ve středu 1. 3. 2017.

Zapsal: Martin