Jak se stát členem spolku?

Vzhledem k tomu, že jsme přešli na organizovanou podobu, tedy Spolek pro vojenská pietní místa, nabízí se všem našim přispěvatelům možnost se stát členy tohoto spolku.

Je však třeba zdůraznit, že ti co se nijak organizovat nechtějí, nepoznají žádnou změnu! Vše bude fungovat při starém, tak jak jsme již pár let odzkoušeli. Spolek, jak již bylo mnohokrát uvedeno, vznikl hlavně pro účely vyjednávání s úřady, pro které „parta nadšenců“ mnohdy není partnerem.

Pro vlastní vstup do spolku je nutné stáhnout, vyplnit a podepsat přihlášku a odeslat buď její scan mailem nebo klasicky poštou.

Pochopitelně je možné ji i předat předsedovi osobně na srazech apod.

A dále se řídit stanovami spolku. Nic více, nic méně.

přihláška do spolku >> ke stažení <<