103. setkání

102. setkání

103. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. října 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Marek a Milan

1) Schůzi navštívil badatel pan Pašek, informoval o projektu Památníky československým letcům RAF  , diskuze o možnost spolupráce

2) Detaily vkládání příspěvků

 

Příští spolkové setkání  je ve čtvrtek 3.11. 2016.

Zapsal: Jiří