101. setkání

101. setkání

101. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 14. července 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír Š., Martin a Honzin.

1) Honzin informoval o akci Cyklopřejezd. Proběhla tradičně pod organizací Ferdinanda Vrábela za účasti mnoha spokojených cyklistů i hostů.

2) Pro členy Českobrodské jednoty ČsOL pokračovala distribuce členských číslovaných odznaků. Další výdej bude na schůzích a výroční schůzi v Brodě (10.9.).

honzin

3) Na Cyklopřejezdu dostal náš spolek dar na činnost od manželů Benešových, děkujeme.

4) Plánovali jsme, čím se předvedeme na letošním Dětském dnu v Českém Brodě (10.9.).

Příští spolkové setkání  je ve čtvrtek 4. 8. 2016.

Zapsal: Martin