100. setkání

100. setkání

100. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 2. června 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír Š., Martin, Jirka, Marek L., Tomáš, Vladimír J. a Diana.

1) Předně, všichni jsme vyjádřili radost, ale i překvapení, že už je to stá schůze. K tomu bylo ještě několik seminářů, valných hromad, výletů. Čas prostě letí.

2) Tomáš nás seznámil se svými plány na přednášky na listopadový seminář.

3) Předseda stále vybírá členské příspěvky za rok 2016.

4) Dostali jsme možnost publikovat deník pana Jiřího Chlubny, více než zajímavé čtení je nově dostupné i na našich stránkách.

5) Předseda spolku se účastnil na Velvyslanectví Francouzské republiky slavnostního aktu. Je pro náš spolek velkou poctou mít možnost se účastnit podobných akcí.

6) Velkým problémem se ukazuje naše diskusní skupina v sociální síti Facebook. Skupina je nazvaná Spolek pro vojenská pietní místa a je zcela mylně považována za oficiální prezentaci spolku. Přestože je zde jasně uveden tento text: „Příspěvky členů této diskuzní skupiny nikdy nevyjadřují názor SPOLKU jako celku, ale vždy osobní názor přispěvatele“ – jsou některé komentáře některými lidmi brány jako oficiální stanoviska. Toto nepochopitelné zkreslování našich aktivit není spolku ku prospěchu. Z toho důvodu bude nezbytné přijmout nějaké opatření pro jasné oddělení prezentace spolku a zároveň neztratit prostor pro diskusi o památkách, která pomáhá získávat nové přispěvatele.

Příští spolkové setkání  je ve čtvrtek 14. 7. 2016. V termínu 8. – 10. 7. Se koná Pátý ročník cyklistického přejezdu mezi rodišti M.R.Štefánika a T.G. Masaryka.

Zapsal: Martin, Foto: Vladimír

2016-06-02, 100. sraz Spolku pro VPM (1) 2016-06-02, 100. sraz Spolku pro VPM (3)