99. setkání

99. setkání

99. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. května 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Pepa, Marta, Standa, Honzin a Jirka.

1) ČsOL vydala členské odznaky. Každý odznak je označen členským číslem a předseda zabezpečí jejich postupnou distribuci v rámci schůzí, setkání a dalších akcí jednoty.

2) Projekt „Zapomenutý legionář“ přináší první, ale rozhodně nezanedbatelné výsledky.

3) Projednával se vstup nového člena do jednoty ČsOL Český Brod, o našich doporučeních ho zpraví Honzin.

4) Martin přítomným popsal projekt evidence padlých vojáků, tak jak nám byl představen na minulé schůzi. Pozitivní je, že ze Spolku několik lidí projevilo zájem se připojit a pomoci jména přepisovat.

5) Předseda a místopředseda Spolku byli pozváni na jeden zastupitelský úřad na slavnostní akt.

Příští spolkové setkání, tentokrát s číslem 100 je ve čtvrtek 2. 6. 2016.

Zapsal: Martin