95. setkání

95. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. prosince 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase a komorní sestavě.
Účastnili se: Jiří, Milan a Marek.

1) Jiří podal informaci o Valné hromadě a očekávaných změnách v tvorbě příspěvků

2) Probráno doplňování existujících VPM a spojování v sekci Jména z pomníků.

3) padl návrh na obnovení „průkazů mapovače“

příští setkání: 7.1.2016

zapsal: Jiří