Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2015

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2015

VH se konala po semináři dne 28. listopadu 2015.

V úvodu semináře k problematice vojenských památek byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami nový termín na 28. 11. na 12 hodinu.

Předseda nás informoval o práci výboru.

1)Následovala informace o hospodaření Spolku v roce 2015. Podařilo se hospodařit velmi úspěšně, tedy nespadnout do mínusu. Finanční uzávěrka byla Valnou hromadou schválena hlasováním.

2)Následovalo přestavení finančního plánu na rok 2016. Tento návrh byl hlasováním schválen.

3)Vzhledem k tomu, že několik členů v roce 2015 dosud nezaplatili členský příspěvek (je to asi jediná povinnost u našich členů) byl předseda Spolku pověřen jejich kontaktováním. V případě, že nedojde k uhrazení příspěvku bude na Valné hromadě v roce 2016 rozhodnutí o ukončení jejich členství ve Spolku (tedy ukončení, převedení mezi sympatizanty, čestné členy, apod.).

4)Pro rok 2016 je výše členského příspěvku beze změny, tedy 400 Kč. Termín pro zaplacení příspěvku byl stanoven na 30. dubna 2016.

5) Vzhledem k faktu, že v průběhu roku vznikla diskuse o účelu naší soutěže Liga přispěvatelů, kdy se část lidí domnívala, že „někomu“ slouží jen k „nahnání“ bodů do soutěže na úkor kvality dat do projektu padl návrh na zrušení této soutěže. V diskusi bylo vysvětleno (doufejme), že je to zcela mylný pohled. Z určitého pohledu to tak sice může vypadat, ale jen máloco je realitě vzdálené více. Nicméně, Spolek nemá potřebu pro takto zavádějící pohled. Z toho důvodu bylo hlasováním rozhodnuto zrušit soutěž Liga přispěvatelů a tak letošní 6. ročník, byl ročníkem posledním.

6) V rámci valné hromady proběhla i schůze jednoty ČsOL Český Brod (většina členů Spolku je i v této jednotě). Zde předseda jednoty podal závěrečnou informaci o činnosti jednoty v roce 2015 s tím, že se nám podařilo bezmála beze zbytku splnit náš letošní plán, vlastně jen jarní workshop nedopadl úplně podle představ. Byl představen plán na rok 2016 (schválený již na výroční schůzi).

Padl zde zajímavý návrh na změnu termínu našeho semináře, tak aby nebyl, jako již 2x za sebou v konfliktu s termínem konference ČsOL. Termín semináře Spolku se tedy může pravděpodobně v průběhu roku změnit.

7) Plán činnosti Spolku na rok 2016 byl představen pouze v krátkosti. A jak je u nás zvykem, může se stát, že bude operativně měněn. O všech změnách, ale budeme včas informovat na našem webu a Facebooku.

8)Ujasnili jsme si co je a k čemu je Badatelna. Badatelna slouží k veřejné diskusi o místech či památkách u kterých se nedá v danou chvíli na 100% říct zda to je či není vpm. Věc v Badatelně může vlastně zůstat k diskuzi nekonečně dlouho. Postupně se k místu do poznámky přidávají komentáře a návrhy dalších osob (toto lze udělat i při schvalování v administrační části). A to tak dlouho dokud nedojde k rozhodnutí, že dané místo „určitě je“ nebo „určitě není“ vpm. Veškerá komunikace probíhá přes email monument@vets.cz. Jakmile místo určitě je vpm, provede správce Badatelny úpravu místa podle pravidel pro vpm (zarovnání textu, doplnění nezbytných údajů, apod.) a převede data z Badatelny do databáze vpm. V případě, že se rozhodne, že místo určitě není vpm, převede správce tuto lokalitu do sekce Ostatní.

9)Sekce Ostatní jak známo vznikla v rámci semináře v roce 2015. Hlavním důvodem zřízení této sekce byl fakt, že mohou existovat místa, která čistě z technického pohledu splňují všechny požadavky na to být vpm, ale je přinejmenším morálně sporné je nazývat vpm. Pracovně se pro taková místa jako příklad používá termín „pomník Hitlera“. Technicky by to vpm bylo, lidsky by se k němu Spolek nehlásil. Jelikož nechceme nic a nikoho kádrovat, tak v případě, že by se takové místo opravdu našlo (dosud nikdo z nás památku z takového pohledu neviděl), tak by se zařadilo do sekce Ostatní.

Nicméně do sekce Ostatní lze vkládat i jiné památky, tedy vlastně cokoliv co není vojenským pietním místem podle našich pravidel. Nelze si myslet, že je to nějaká třetí liga, jde prostě o část pro místa a lokality u kterých nelze po našem Spolku žádat, aby je nazýval vojenskými pietními místa a to z jakéhokoliv důvodu. Nicméně je to sekce, kde prostě jsou existující památky na naši historii.

Co tedy bude obsahem této sekce? V roce 2015 proběhlo především zřízení této sekce po technické stránce a její uvedení do provozu. Jaksi ale nemáme úplně definováno co sem dávat. K tomu tedy Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Do 31.3.2016 se do sekce Ostatní budou pouze převádět data z Badatelny. To co již v Ostatním je, tam zůstane (přinejmenším z 1/3 jde o data, která se tam dala dočasně za účelem testování systému). Do daného termínu se bude v členské části našeho webu diskutovat o této sekci a od 1.4. budou pravidla jasná. Možností je mnoho, nejkrajnější je, že se tam bude vkládat cokoliv na co naši příznivci narazí. Tím pádem by to celkem rychle byly „Toulky krajinou“, může to být omezeno např. na významné Čechy, případně četníky, hasiče, sokoly, … Prostě máme 4 měsíce na diskusi.

10) Do 28. února 2016 lze podávat do diskuse k tomu zřízené nebo přímo k Martinovi návrhy na změny a úpravy technických věcí na webu. Pak se opět vše předá Rypimu a co bude realizovatelné, stane se realitou. Jak známo, Rypi je kouzelník a zatím uvedl v život všechna naše přání.

11)Supervize starého a nového webu. Stalo se něco s čím se moc počítat nedalo, ale stalo se to. Při překlápění dat ze starého na nový web se pár položek nepřevedlo. S velkou pravděpodobností se bude jednat jen o několik položek, ale asi by bylo vhodné provést kontrolu o co se jedná. Na tento fakt se přišlo náhodou, kdy na starý web v rámci diskusí byla diskutována památka, která na novém webu není . Všechny tyto nálezy byly ihned převedeny. Vzhledem k rozsahu práce (jde o to porovnat cca 30000 památek na starém webu s cca 43000 památkami na novém webu, kdy nesouhlasí řazení památek v jednotlivých lokalitách) je jasné, že se dobrovolník nepřihlásil. František zkusmo provedl kontrolo několika okresů a může potvrdit, že je to práce pro vraha. Bude-li mít někdo zájem, pak bude vítán. Zatím bylo přijato pravidlo, že v případě, že se zjistí, že památka je na starém i novém webu, ale od jiného přispěvatele, stejná data se nepřevedou a data na novém se nechají beze změny. Maximálně se doplní fotografie ze starého na nový. Data, která na novém webu chybí se ihned převedou.

12)Překlopení Galerie hrdinů do jmen z pomníků. Budou převedena veškerá data z GH do JzP. A to i data, kde jsou informace k osobě, ale není vazba na žádné vpm. Jako zpracovatel u převáděných dat se bude psát jméno překlapěče. U nových položek do JzP se musí psát zpracovatel. Přestože JzP nemají stejný systém dvoukolového schvalování je tam možnost data schvalovat jinou metodou a ta se bude nově využívat pro „pomocnou supervizi“, tedy postupně správci s vyššími oprávněními data projdou a odsouhlasí.

Shrnutí:

Do 31.3. ujasníme sekci Ostatní, do 28.2. zpracujeme seznam přání pro technické úpravy.

Dovolím si říct, že jak seminář, tak hlavně Valná hromada velmi přispěla k dělnému posunu v naší činnosti. Skoro se může zdát, že by se měla konat častěji. Velké díky všem za diskusi. Hodně nejasností plodí šeptandu, která není přínosem pro společnou práci. Dali jsme si před sebe opravdu značný úkol a máme práce na pár desetiletí, takže není důvod si to komplikovat víc než je nutné.

I proto si znovu dovolím požádat naše členy. Máme diskusní fórum, máme skupinu na Facebooku. Diskutujme společně všechno co si myslíme, že je k diskusi. Jsme tým, tak musíme táhnout za jeden provaz. Jen tak dosáhneme toho co chceme.

zapsal: Martin