10. výroční setkání a 9. ročník semináře

10. výroční setkání a 9. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 28.listopadu 2015. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš.

V úvodu byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných (17, včetně plných mocí z 28) byla valná hromada ukončena a byl oznámen v souladu se stanovami nový termín na 28. 11. na 12 hodinu.

Vlastní seminář se skládal z tradičního bloků přednášek a informací, letos převážně o Spolku.

1) Předseda oznámil výsledky 6. ročníků soutěže Liga přispěvatelů:

Barabás Ladislav           1945

Lašťovka Milan               701

Jedlička František         388

Krídlo Jaroslav               375,5

Lanzendorf Marek       188

2) Byly předány (tedy s jednou výjimkou budou fyzicky předány) pamětní odznaky Spolku pro vojenská pietní místa osobnostem za péči o vojenské památky, pomoc při mapování památek, případně za spolupráci s naším Spolkem. Letos se jedná o:

Vladimír Jouda

Francesco Bologni

Jiří Padevět

PhDr. Jiří Rajlich

Mgr. Tomáš Jakl

Marek Lanzendorf

3) Členka ČsOL Český Brod Ing. Hana Krátošková ve svém příspěvku popsala svoji cestu k ČsOL přes své příbuzné Jana Hlínu, italského legionáře a Václava Valentu, ruského legionáře. Samotné osudy obou legionářů byly velmi zajímavé a je to mimo jiné i krásná ukázka toho, že když někdo chce, tak z archivů získá i nemálo informací o svém rodu. Mimochodem, legionář Valenta byl mimo jiného i spisovatelem a jedna z jeho knih se nachází i v klubovně ČsOL ve které se konal seminář.

4)Martin představil novinky na našem webu. V zásadě se jedná o všechny věci, které se dohodli na minulém semináři a pro nepravidelného čtenáře nejsou ani moc viditelné. Největší novinkou je sekce Ostatní (o níž ještě bude řeč) a technické přepracování sekce Badatelna. Nově přibyla část Poradna.

5)Jirkova obsáhlá přednáška se týkala administrace webu, přesněji vkládání dat. Stále dochází k velkému množství zpravidla drobných, leč ve svém množství poměrně zdržujících chyb. Výsledkem diskuse o tomto bodu je, že budeme muset ještě vyvinout značné úsilí při přípravě dat pro vkládání na web.

Samostatnou částí administrace je sekce Jména z pomníků. Zde je vloženo již cca 500 osob, ale stále nemáme pevný vzor jak data připravovat. Tento vzor bude vytvořen.

Dalším ne zcela dořešeným bodem je, jak zaškrtávat při vkládání vpm kolonku konflikt. V zásadě pravděpodobně dojde ke zřízení podobné možnosti zaškrtnout tyto volby i při vkládání osoby a následně by pravděpodobně začal platit fakt, že u vpm se jako konflikt bude zaškrtávat událost ke které se místo primárně váže (u pomníků, apod. je to vlastně vždy jasné, ale např. rodinný hrob legionáře se v tomto směru většinou nesprávně vázal na období např. 1945-současnost, přestože by se měl vázat k 1. světové válce).

Naproti tomu u Jmen z pomníků (vojáka) se bude zaškrtávat (bude-li tato část zřízena) účast vojáka v konfliktech.

6)Marek představil svoji prezentaci pro střední školy. Tento úžasný projekt pro střední školy řeší naši novodobou historii formou diskuse dvou povahově i lidsky odlišných osob. A snaží se najít odpovědi i na tradiční dotazy typu „byli legionáři zrádci“. V případě, že by nějaká škola měla o tuto prezentaci zájem, lze se s Markem domluvit.

7)Martin představil naši novou stránku na Facebooku. Nově tedy máme skupinu pro Spolek pro informování o dění ve Spolku a Monument-online pro informování a diskuse o vojenských pietních místech.

Je nezbytné poděkovat všem přítomným za účast, příspěvky do diskuse i jejich názory. Paní Hana Krátošková vstoupila do řad sympatizantů našeho Spolku.

V neposlední řadě patří díky ČsOL za poskytnutí prostoru a Alešovi za péči o logistické zabezpečení.

Zapsal: Martin