94. setkání

94. setkání

 

 

94. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Honzin, Martin, Jirka, Milan, Vladimír, Tomáš a Marek Lanzendorf.

1) Asi nejvíc času zabrala informace o současném dění ve spolku, respektive nástin toho proč se na program semináře dostala některá témata,

2) hned dalším bodem logicky je program semináře a jeho zabezpečení, seminář se bude konat jak známo 28. 11. a místo bude tradiční – oficiální část bude v klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze,

3) logistika a zajištění bude podobně jako loni na bedrech Aleše a Diany, už nyní jim za to patří díky,

4)přednášky budou zaměřené na opakování pravidel pro vkládání (s možností diskuse a případných úprav), opět si projedeme co je a co není vpm (a opět s diskusí), jistě dojde na téma jak vytvářet příspěvek (tedy chystat data), předvedeme novinky na webu a v projektu (se zvláštním důrazem na to, jak to vlastně funguje, protože je evidentní, že to rozhodně není všem jasné), přestavíme a zopakujeme (nebo ujasníme) co je Badatelna a k čemu je Ostatní (když loňské dvě hodiny diskuse na to proč zřídit Ostatní nestačilo), ujasníme si jak budeme náš spolek a hlavně projekt mapování rozvíjet, propagovat (protože proti části našeho PR vznikla jistá nevole, jde například o ukončení informování o dosažených úspěších spolku, zrušení soutěže, apod.), stejně tak prodiskutujeme s kým spolupracovat, nebude zapomenuto na historické témata, informace od členů z různých končin, diskusi apod. A nelze zapomenout, že se bude dodělávat plán na rok 2016, Seminář není volební! – volilo se loni. V konci bude tradiční schůze brodské jednoty,

5)po semináři bude následovat odpolední večírek,

6) Marek Lanzendorf si podal přihlášku do spolku, jde již o zdatného přispěvatele a tak je jeho ochota a přístup zvláště vítána,

Uvidíme se

Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pietních míst – 9. ročník, Valná hromada Spolku – 28.11.

setkání účastníků projektu mapování VPM – 3.12.

Zapsal: Martin