Zapomenutí revolucionáři

Zapomenutí revolucionáři

V minulém příspěvku jsme slíbili, že Vás seznámíme s objevem, který jsme učinili v samém závěru brigády v Libušíně. Na opačné straně pietního místa, kde se nacházejí hroby legionářů, jimž vévodí pomník padlým ve 2. světové válce se nacházejí tři rozpadlé pomníky. Již při březnové brigádě jsme se snažili zjistit, zda nepatří také některému z legionářů. Bohužel informace k těmto pomníkům se nám nepodařilo získat ani na Obecním úřadě v Libušíně. Nedalo nám to a tak jsme se na tyto hrobová místa podívali i tentokrát. U jednoho z náhrobků jsme objevili položenou desku, která se týkala úmrtí dvacetiletého muže z roku 1920. Jakmile jsme ale desku otočili, zjistili jsme, že z druhé strany desky je ještě jeden nápis. „Josef FOLTÁN, padl v revoluci 8. 5. 1945 se zbraní v ruce.“ Nedalo nám to a začali jsme pátrat u zbývajících dvou náhrobků, které jsou v jedné řadě. Hned ten sousední je však povalený. Opatrně jsme jej nadzvedli a zjistili, že se pod nám nachází rozbitá deska, propadlá do hlíny. Začali jsme tedy postupně odkrývat zeminu a z jednotlivých kousků jsme sestavili a odhalili další jméno padlého. Domníváme se, že se jedná o „František PETR, padl v revoluci 8. 5. 1945 se zbraní v ruce.“ Pokusili jsme se zjistit i jméno na třetím náhrobku. Zde jsme však nebyli úspěšní, protože tento náhrobek je zcela bez desky se jménem. Jediné co jsme objevili jsou dva kusy desky položené vedle náhrobku, bohužel, bez jména. Rozhodli jsme se proto, že se pokusíme zjistit bližší informace nejen o Josefu FOLTÁNOVI a Františku PETROVI, ale pokusíme se zjistit i třetí jméno, o kterém se domníváme, že patří také některému z padlých v květnových revolučních dnech.

Budeme rádi, pokud se najde někdo, kdo by nám mohl poskytnout jakékoliv informace!

Kontaktní email:

ovcsbs.kladno@gmail.com

Text a foto: P. Hroník