93. setkání

93. setkání

93. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 1. října 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

1)Z důvodu změny názvu Spolku (odstranění o.s.) zajistí Honzin výrobu a opravu razítek.

2)Na základě výsledků z diskuse si Spolek nechá vyrobit tužky s logem v počtu 50 ks.

3)Samolepky, jak je nechal coby vzorek vyrobit Olda se všeobecně jeví jako velmi povedené a asi si jich budeme muset pořídit víc.

4)Výbor Českobrodské jednoty ČsOL schválil přestup do naší jednoty pro Milenu Kolaříkovou a vstup do jednoty pro Hanu Krátoškovou.

5)Martin ve stručnosti vyhodnotil naši účast na Dětském dni v Českém Brodě.

6)Dostali jsme informaci o možnosti přispět na sborník vzpomínek pro Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova. Více informací na
http://www.sporilov.info (rubrika Historie). Kdo má zájem přispět, číslo účtu je 5301108640/5500, zpráva pro příjemce: Sborník dar

7)Důležitým tématem je blížící se seminář, termín je jasný (28. 11.), místo velmi pravděpodobné (Hotel Legie). Tradičně je třeba rozdat úkoly (do příští schůze), vytvořit prezentace, pozvánky, prostě jako vždy.

8)Honzin přišel s myšlenkou, zda by Spolek nechtěl adoptovat hrob z již opuštěných, např. legionáře, vojáka, apod. Z důvodu jeho zachování pro budoucnost.

9)Probrali jsme změny na webu, ty se týkají především administrační části. Jedinou veřejně plánovanou věcí je zřízení sekce s pracovním názvem „Poradna“. Na toto téma bude vyčleněn větší časový prostor na semináři.

10)Padl jeden návrh na pamětní odznak spolku a pochopitelně jeden na ocenění Český patriot.

Další schůze je ve čtvrtek 5. 11.
Zapsal: Martin