92 setkání

92. setkání

92.setkání účastníků projektu se konalo ve středu 2. září 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Honzin, Aleš, Vladimír, Diana, Vladimír Ježek, Martin a Jirka.

1) Martin informoval o dění v ČsOL, s obsahem posledního Republikového výboru ČsOL, přípravou na sněm obce. Probrali jsme jednotnou kandidátku obce na sněm a úpravy stanov.

2) Dále byl představen průběh prací na úpravách administračního prostředí webu. V současné době finišují práce na dodělání databáze pro Badatelnu a položku Ostatní. Tyto dvě věci bude po dokončení prací možné vkládat stejně jako vpm, přičemž půjde vložená data podle potřeby přesouvat mezi všemi kategoriemi (tedy vpm-badatelna-ostatní).

3) Sešlo se i nemálo dárků pro zabezpečení odměn na Dětském dnu v Českém Brodě.

 

Další schůze je ve čtvrtek 1. 10.

Výroční schůze Českobrodské jednoty ČsOL je v sobotu 12. 9. (po skončení Dětského dne).

 

Zapsal: Martin