Odhalení pamětní desky pplk. Bedřichu Vallovi – Šípovi

Odhalení pamětní desky pplk. Bedřichu Vallovi – Šípovi

Proběhlo dne 20. května 2015 na domě čp. 546/27 v Kafkově ulici v Praze 6.

Br. pplk. Bedřich Valla byl významným činovníkem, vůdcem 11. oddílu a 1. střediska Svazu Junáků Skautů Republiky Československé a zakladatel branného skautingu. Jako důstojník Generálního štábu RČS se aktivně účastnil domácího odboje v rámci organizace Obrana národa.

Pamětní deska byla odhalena v den 70. výročí jeho úmrtí na domě, ve kterém bydlel v letech 1933 až 1944.

Fotografie: Hana Morávková, Roman Kelbich