Prázdné místo

Prázdné místo

Letos si připomínáme 70. výročí osvobození. Naše škola ZŠ Šafaříkova vyhlásila pro žáky zajímavou poznávací soutěž o památných místech a pamětních deskách ve Valašském Meziříčí, které se vztahují ke 2. světové válce. Třída 4. A se zúčastnila nejen svým projektem pietních míst, ale i netradičně a to formou textilní koláže. Rozhodli jsme se společně vytvořit práci k Pomníku obětem holocaustu na Vodní ulici. Jména vytesaná do žuly byla podmětem a motivací pro všechny. Začali jsme ve třídě realizovat naši společnou myšlenku. 150 lidí, kteří zde žili a už se nikdy nevrátí, si zaslouží jistě nemalé připomenutí. Jména, která vpisujeme na plátno společně s datem, a místem úmrtí jsou jen vzpomínkou. Rudé nápisy symbolizují, odkud přicházela jen smrt, koncentrační tábory. Žlutá barva  na plátně je barvou židovské hvězdy s nápisem Jude. Nápis a název díla, „Prázdné místo“ ve spodní části přeložen do hebrejského jazyka, jako vzpomínka na osobnosti, které již neuvidíme.

Připomněli jsme si oběti 2. světové války, projevili jsme jim úctu a naše práce je symbolem, že by se na tyto hrůzy nemělo nikdy zapomenout.

Za třídu 4. A třídní učitelka Mgr. Lenka Šimčíková