odhalení pamětní desky – pplk. Bedřichu Vallovi

Pozvánka na událost – odhalení pamětní desky
br. pplk. Bedřichu Vallovi – Šípovi

valla
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odhalení pamětní desky br. pplk. B. Vallovi.

Br. pplk. Bedřich Valla byl významným činovníkem, vůdcem 11. oddílu a 1. střediska Svazu Junáků Skautů Republiky Československé a zakladatel branného skautingu. Jako důstojník Generálního štábu RČS se aktivně účastnil domácího odboje v rámci organizace Obrana národa.
Pamětní deska bude odhalena v den 70. výročí jeho úmrtí na domě, ve kterém bydlel v letech 1933 až 1944.
Na odhalení dále zveme zástupce Městské části Prahy 6, zástupce MNO ČR, Junáka – svazu skautů a skautek ČR, jakož i širokou veřejnost.

Slavnostní odhalení se proběhne dne 20. května 2015
v 15,00 hodin, na domě čp. 546/27 v Kafkově ulici v Praze 6.

Jan Valla – vnuk
Matěj Zeithaml-zástupce vedoucího 11. střediska pplk. Vally
Junák – svaz skautů a skautek ČR