89. setkání

89.setkání

  1. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 2. dubna 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
    Účastnili se: Martin, Jirka a Vladimír.

1) V úvodu jsme prodiskutovali článek z internetu o možné likvidaci dalšího pomníku obětem 2. světové války. Doufejme, že v tomto případě jde pouze o poněkud nevtipný apríl.

2) Martin sestavil návrh na úpravy webu a databáze, které vycházejí ze všech požadavků za posledních několik měsíců, tak jak se hromadily. Seznam bude doladěn, odsouhlasen a předán k realizaci, tedy toho co bude technicky možné, protože naše nápady jsou značné.

3) Vladimír informoval o postupu prací na obnově pomníčku v Mělnickém Vtelnu.

4) Předseda oznámil, že daňovou povinnost máme splněnu.

5) Bude aktualizována tabulka s financemi polku v členské části diskuse.

6) Všichni naši členové a příznivci Jiřího Padevěta, chystá se další kniha mapující období po skončení války. Případné náměty na zajímavé lokality se soustřeďují u Jirky, který je předá.

Další setkání je čtvrtek 21. 5.

Zapsal: Martin