86. setkání

86.setkání

 86.setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 8. ledna 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Vojta, Martin, Jirka, Milan, Honzin, Magda, Aleš, Vladimír.
1) První schůze v letošním roce a již jsme obdrželi finanční dar od našeho sympatizanta Oldy, díky,

2) Vojta zaučoval Martina a Jirku,  jak dělat zálohování dat z projektu v rámci dělení činností. K témuž Vojta zpracoval instruktážní video,

3)Probírali jsme možné další úpravy webu (databáze). Vše je ještě ve stavu diskuse, nicméně bude se jednat o vkládání dat do Badatelny (novým způsobem) a vytvoření samostatné části, kam vkládat data, jenž sice nesplňují ani naši definici vpm, ale je škoda je nemít podchycenu. Viz závěr ze semináře 2014. Dále je zapotřebí navýšit maximální počet fotografií vkládaných do části „jména z pomníků“ a ještě pár drobností,

4) Byl zahájen finiš prací na překlápění poslední sekce, Prahy 6.

5)Ohledně naší komunikace s obcemi bude pravděpodobně vytvářet online verzi dopisu, kterým nabízíme bezplatnou pomoc při vyhledávání památek pro databázi CEVH. Za tím účelem nejspíše vznikne na našem webu jedna samostatná sekce.

6)Data do Badatelny (vkládané zatím „starým“ způsobem) zasílejte na Martina, který bude Badatelnu spravovat.

7)Blíží se termín uzavírky objednávek na spolkové a legionářské triko. Takže zájemci neváhejte. Objednávat je možno v členské sekci.

8)Diskutovali jsme o tom, jakou formou více podpořit vojenská pietní místa a jejich mapování.

Další setkání je čtvrtek 5. 2.

Zapsal: Martin