František Masařík ve válce

František Masařík

* 23.5.1899 (Žákovice)
† 8.6.1981 (Brno)

Do války byl povolán v 18ti letech v květnu 1917. Bojoval v Itálii (na řece Piavě) Byl zajat v Itálii Srbskými vojsky (4.11.1918 v Drdino). Jeho Italská válečná anabáze všechny stála tehdy mnoho sil. Měli často hlad, němečtí velitelé je šikanovali. On musel často sám v noci po hmatu v neznámé Italské krajině opravovat jejich vojenské telegrafické linky. Nesmyslně denně pochodovali od Barazzetto do Pordenone a k Conegliano. Druhý den zase pochod do Treviso, jejich Rakousko-Uherské vojenské velení bylo patrně již bezradné. Když se čeští vojáci odvážili při návštěvě arcivévody Karla skandovat, že mají hlad, (příděl na 9 mužů 1konzerva 2 kousky chleba). Tak za trest arcivévoda Karel nařídil nesmyslnou ofenzívu na druhý den, při které prý padly 2 pluky Čechů. Byl to trest za to, že si dovolili říci o jídlo. Dostávali občas v 10h polévku s kouskem chleba a až večer nějakou rýži. Pochodovalo se v často v mlze a dešti v prosinci bylo v Itálii již chladno. Vojáci se s nadšením setkali v Itálii s T.G.Masarykem a také M.R.Štefanikem (těsně před jeho odletem do Bratislavy).

Do Československých legií vstoupil 15.2.1919 do 33.p.pl. a vojenskou službu ukončil 4.9.1919. Dne 11.9.1919 vlakem opustili Itálii. 17.9.1919 přijeli do Zvolena. 5.10.1919 příjezd vlakem přes Bratislavu do Brna.

Po válce byl v podkovářské škole v Košicích (ukončil ji 19.12.1921). Po válce jako dělostřelec v záloze armády ČSR se zůčastnil bojů na jihu Slovenska.

17.4.1927 vojenské cvičení – ČS horský dělostřelecký odd. č.259 v Žilině.

18.7.1927 vojenské cvičení – ČS dělostřelecký oddíl č.83 náhr.bat, četa 1, Šintava u Seredi.