83. setkání

83. setkání

83. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 9. října 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.
Účastnili se: Vojta, Martin a Jirka.
1)Martin přítomné obeznámil se stavem prací na brožuře z edice Knihovna, VPM města Kladna. Stav je takový, kostra knížky byla aktualizována na dostupných datech, víme kolik VPM či VH nám chybí (6 položek), stále ještě nemáme k dispozici seznam příslušných legionářů. Vladimírova data se do knížky doplní, jelikož už je přednostně zpracoval (díky mu za příkladnou ochotu). Jirka znovu oslovil ty, jenž mohou pomoci s chybějícími daty. Nicméně, o moc dál jsme se vlastně nehnuli. Ale není to až tak náš problém, knížka je v plánu až na rok 2015, takže děláme co můžeme. A jak správně upozornil na modelu knížky předseda – už máme jiný znak spolku, takže i ten je opraven.

2)Jirka nás seznámil s průběhem aktivit ohledně přenosu funkce pokladníka, vše probíhá uspokojivě.

3)Vojta okomentoval průběh doplňování CEVH na základě našich dat, opět můžeme být spokojeni. Obce většinou naši pomoc vítají a data doplňují.

4)Jelikož nedávno vyšel nový Monument, tak Martin okomentoval mírné změny, především pokračující snahu o zlepšení vzhledu, zmenšení počtu chyb, apod. každé nové nápady jsou však stále vítané. Vždyť Monument začínal jako dvojlist a dnes se počet stránek točí okolo 40.

5)A jelikož se blíží seminář, je nezbytné naše členy na tento fakt upozornit. Protože se jedná mimo jiné i o Valnou hromadu Spolku. Tedy následuje oficiální pozvánka.

 Pozvánka na Valnou hromadu

Předseda Spolku pro vojenská pietní místa svolává na 29. listopad 2014 Valnou hromadu Spolku pro vojenská pietní místa. Začátek je společný pro Valnou hromadu a Seminář k problematice vojenských pietních míst, tedy na 10 hodinu, kdy bude provedena prezentace. Průběh semináře bude využit jako vyčkávací doba pro příchod členů pro případná hlasování v průběhu Valné hromady. Valná hromada a seminář se budou konat v Praze, v klubovně hotelu Legie v Sokolské ulici.

 

Zapsal: Martin