V. manifestační sněm ČsOL – 4. června 2011

Z   V. manifestačního sněmu ČsOL, Praha – Národní památník Vítkov.

V sobotu 4. června 2011 se v důstojném prostředí Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil V. manifestační sněm Československé obce legionářské. Za Jednotu ČsOL Český Brod se sněmování zúčastnili Jan Kincl jako delegát a Feďo Vrábel jako host.

Slavnostní náladu navodil už nástup čestné jednotky v dobových uniformách ruských, italských a francouzských legionářů; bratr Milan Mojžíš se blysl v uniformě srbského legionáře.

V slavnostní části sněmu odzněli příhovory čestného předsedu ČsOL armádního generála Tomáše Sedláčka, předsedu Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobodu, ministra obrany ČR Alexandra Vondru a dalších hostí.

V pracovní části pak byla všestranně zhodnocena činnost ČsOL za období od posledního sněmu (2007 – 2011) a byly vytčeny programové cíle ČsOL na další období. V závěru sněmu se uskutečnily volby nových orgánů a funkcionářů ČsOL. Staronovým předsedou ČsOL se stal Pavel Budínský a místopředsedou  Jindřich Sitta. Do Republikového předsednictví ČsOL byl za naši jednotu zvolen předseda Jednoty ČsOL Č. Brod Josef  Přerovský. Srdečně blahopřejeme!

Jan Kincl a Feďo Vrábel