Letošní jaro se Spolku pro vojenská pietní místa stále daří nejen zvyšovat počet evidovaných míst (již přes 35 tisíc!), ale také je obnovovat.

Na Velikonoce byl znovu osazen leta zničený a zapomenutý pomníček Ladislavu Juklovi, který zemřel na zranění, utrpěném v boji s okupanty 7. května 1945 v Radouni, okr. Mělník. Je to již třetí pomníček v této vesnici a okolí, který se podařilo v posledních letech opravit, tentokrát za přispění ČsOL. Akci opět inicioval Vladimír Štrupl, místopředseda Spolku, pomníček vyrobil s nyní již bohužel zesnulým p. Bohumilem Sixtou ze sousedního Mělnického Vtelna, při usazení pomáhal člen spolku Jaroslav Kotlaba a Otto a Jan Štrupl. (foto 1)

1 - Radouň, ME, 2014-04-19, zleva JŠ, OŠ a Jarda Kotlaba (2)

Dalším objektem zájmu se stal zapomenutý hrob na hřbitově v Praze 13 – Stodůlkách.
Po delším pátrání a shánění dokumentů se Vladimír spojil s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu a na základě srovnání s dobovými fotografiemi na místě potvrdili, že stávající neudržovaný hrob č. 201 je pozůstatkem společného hrobu bojovníků z povstání v květnu 1945. Naši padlí byli pozůstalými posléze odvezeni a 4 nebo 5 vojáků Ruské osvobozenecké armády (ROA) gen. Vlasova v zemi zůstalo. Dlouhá desetiletí se o hrob nikdo nestaral, ale alespoň naštěstí nebyl zrušen.

Poté Vladimír informoval p. Pardubického z ÚMČ Prahy 13, který má na starost evidenci o válečné hroby, o tomto zjištění a pak již věc měla rychlý průběh. Dopoledne ve čtvrtek 5. června 2014 proběhl na hřbitově v Praze-Stodůlkách pietní akt. Na upraveném, dříve zapomenutém hrobě byla slavnostně odhalena pamětní deska Vlasovcům, kteří na konci války padli v okolí. Krátký projev přednesl starosta Prahy 13 ing. David Vodrážka, který poté na hrob položil kytici a společně jsme uctili památku padlých za naši svobodu. Aktu se zúčastnilo i několik dalších představitelů městské části, také třída deváťáků, skupina důchodců, historik T. Jakl, šéfredaktor magazínu Detektor revue A. Krejčík a za Spolek pro VPM, ČsOL a ČSBS V. Štrupl. Průběh natáčela i TV13. (foto 2-4)

3 - nová pamětní deska padlým vojákům ROA2 - hrob před odhalením desky4 - starosta MČ Praha 13 D. Vodrážka pokládá kytici

Je zarážející a nepochopitelné, že prý si někteří rodiče školáků nepřáli, aby se jejich ratolesti aktu účastnily.

Na závěr akce místopředseda Spolku poděkoval starostovi p. Vodrážkovi a hrobníkovi p. Sailerovi a předal čestné spolkové odznaky p. Pardubickému za příkladnou spolupráci s naším spolkem a jeho péči o válečné hroby na území Prahy 13 a T. Jaklovi za jeho neúnavnou badatelskou činnost, týkající se nejen válečných hrobů. (foto 5)

5 - V. Štrupl a T. Jakl

Vladimír Štrupl, místopředseda Spolku pro vojenská pietní místa, 5.6.2014
Foto: Vladimír Štrupl (1-4), Adam Krejčík (5)