Rumburk pomník a hrob

Rád bych opravil mírnou nepřesnost v článku pana Švehly v Právu ze dne 22. května. Týká se válečného hrobu vojákům z Rumburské vzpoury. Autor se zde pozastavuje, že se tito hrdinové dočkali válečného hrobu až po celém století. Ovšem to je naprosto věcný nesmysl. Zákon o válečných hrobech platí teprve deset let, tedy mohlo by se na přiznání statutu čekat pouze tuto dobu. A navíc je třeba zdůraznit, že za zavedení jednotlivých památek odpovídají obce s rozšířenou působností. Takže tvrzení, že teprve loni Ministerstvo obrany změnilo názor, je poněkud zavádějící.

Ministerstvo obrany vede centrální evidenci, samo místa nevyhledává aktivně, to je právě na obcích. O danou problematiku se již nějaký ten rok zajímám a mohu s klidným svědomím potvrdit, že MO ke svému úkolu přistupuje velmi odpovědně a v ČR máme jeden z nejlepších systémů na evidenci válečných hrobů co je ve světě k dispozici. A určitě jsem se nesetkal s tím, že by se MO bránilo udělení statutu válečnému hrobu nějakému místu. Ostatně také proč, pro MO z toho neplyne žádná povinnost. Naopak práce. Má-li daná památka tento statut, může její majitel či zřizovatel (zpravidla obec) požádat o dotaci. A tu právě a opět vyřizuje MO. Konečně i autor sám v závěru přiznává, že Komise pro válečné hroby na opravu památky dotaci přiznala.

K samotnému pomníku a hrobu mohu uvést jen to, že v článku je vzbuzen dojem, že se jedná o jedno místo.  Tak tomu ale není. Z výtěžku veřejné sbírky mezi občany i z dotací vládních míst byl v roce 1923 pořízen pomník popraveným účastníkům vzpoury – dílo akademického sochaře Karla Dvořáka. Okolí hrobů bylo uzavřeno ozdobným řetězem. Pomník byl odstraněn nacisty na počátku 2. světové války.

Místo o kterém je v článku řeč a které má nyní statut válečného hrobu lze popsat jako hromadný hrob hrdinů Rumburské vzpoury, který ohraničený kamenným obrubníkem a se společným pomníkem, na kterém je upevněna černá skleněná deska s vypískovanými jmény a daty. Také je na hrobovém místě osazeno 7 kamenných pomníčků se jmény pohřbených.

Původní vzhled již zrušeného pomníku

https://www.vets.cz/vpm/10666-pomnik-obetem-rumburske-vzpoury/#10666-pomnik-obetem-rumburske-vzpoury

Válečný hrob

https://www.vets.cz/vpm/10664-hrob-obeti-1-svetove-valky-rumburske-vzpoury/#10664-hrob-obeti-1-svetove-valky-rumburske-vzpoury

A Místo je pochopitelně řádně zavedeno do Centrální evidence válečných hrobů na MO

http://www.valecnehroby.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=136905&mt=Nov%C3%BD%20Bor&st=0&

 

Martin Brynych