7. setkání

V pořadí sedmé setkání proběhlo opět o víkendu a to v sobotu 11. listopadu. Celkem tradičně se restaurace Na Schůdkách postarala o malé překvapení a v 1330 bylo zavřeno. Štěstí však zpravidla přeje připraveným a my měli v záloze další velmi vhodné místo. Je velmi takticky vhodně umístěné, hned za rohem v Truhlářské ulici. Je pojmenováno Plzeňka a dá se srovnat tak možná se starými Schůdky. Obsluha perfektní, pivo dobré, takže proč se vlastně vracet do Zlatnické ?

Praha má dobré pokrytí telefonním signálem a tak jsme se stačili v dané situaci zorientovat a nikdo nijak výrazněji nezmokl. Účast byla celkem solidní – Martin, Vladimír, Standa, Olda, Pepa a Ivo.

Témat bylo celkem dost.

1) řešil se problém jak vyváženě nastavit kvantitu nárůstu příspěvků a zároveň udržet požadovanou kvalitu příspěvků. Tady je více méně hlavně na zpracovatelích příspěvků jak moc se budou držet vzorového příspěvku. Čím více se ho přidrží, tím méně práce je pak při vlastní administraci a tím se i rychleji dá zařazovat na web. V oblasti kvality se znovu otevřela otázka řazení obcí v jednotlivých okresech a panuje shoda v tom, že se časem použije varianta, která je už nyní užívaná pro offline ( tedy vlastní stránka se seznamem obcí v daném okrese a až odtud bude možnost si kliknout na zvolenou obci ).

2) neméně důležité byly přípravy na výroční setkání v Pardubicích. Panuje shoda v tom, že pro letošní rok to bude nultý ročník konference k problematice mapování VPM, kde si vše nacvičíme, nastavíme pravidla a postupy a v dalších letech už můžeme pořádat regulérní ročníky. Dopracovával se stále otevřený seznam prezentací, kterých už nyní není zase tak málo a taktéž jsme sestavovali doprovodný program a domlouvali materiální zabezpečení celé akce

3) Standa přítomné seznámil s postupem prací přípravného výboru spolku a hlavně s pravidly používání autorských práv

4) a hned následně měl Standa obsáhlý referát o fotografování a úpravě fotografií, který ještě v podstatně širší rovině představí v Pardubicích

5) ohledně spolku bude hlavní záběr prací v Pardubicích, kde bude mít každý příležitost nastínit svoji představu co vlastně od přechodu na organizovaný stav čekáme. Nicméně vše bude založeno na principu dobrovolnosti – to už je jasné i dnes a kdo nebude chtít se organizovat, tak se pro něj vlastně zhola nic nezmění. Spolek je vynucený stav, kdy některé organizace jsou zcela zjevně schopné komunikovat zase pouze s organizací, a tudíž se i my musíme stát institucí ( což je mimochodem celkem dost smutný fakt ).

6) padl velmi zajímavý nápad na vytvoření klubové knihovny, což nebude nic jiného, než, že každý kdo bude mít zájem poskytne informaci o tom jaké má knihy k dané problematice, tuto informaci dáme na web a knihy si budeme vzájemně půjčovat. Výhoda je zřejmá, některé publikace jsou prakticky nedostupné a takto se vytvoří možnost si je alespoň přečíst.

7) ohledně prací na Metodice mapování panuje shoda v tom, že je nastaven správný směr jak se publikace vytváří a stejně tak je jasné, že nás čeká ještě mnoho práce

8) také jsme se shodli na tom, že současný model Galerie hrdinů ( s fotogalerií osobností ) zůstane beze změny, současný stav sice není ideální, ale po větším naplnění daty zanikne rozpor u některých zařazených osob, zda do dané galerie patří či ne

9) pro rok 2007 navrhujeme tyto tři hlavní úkoly
a) přechod na spolek
b) zpracování Metodiky mapování vojenských pietních míst ( nejméně v elektronické podobě )
c) pokusit se navázat spolupráci s MO ( která v současné době přinejmenším usnula ), navázání spolupráce nejlépe cestou SVV

Takže všem mnoho zdaru a těším se na setkání v Pardubicích

Martin