78. setkání

78. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. března 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Vladimír, Martin, Aleš, Vojta, Jaroslav, Diana, Jirka a Jiří Podlipný.

1)      Pan Jiří Podlipný nás informoval o projektu „Naše Velká válka“

2)      Přítomní se seznámili se stanoviskem Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO, které se odvolává na Komisi vojenských tradic a symboliky VHÜ ohledně nepovolení zřízení pamětní desky v kasárnách na Pohořelci. Toto nepovolení je zdůvodněno údajnou nepřijatelnou připomínkou přítomnosti rakousko-uherského faktoru v tradicích AČR. Tyto dokumenty kolují internetem a jestli jsou pravdivé, pak je to jeden z nejpodivnějších názorů s nímž se naši členové dosud setkali. A jak praví klasik, to je rozhodně námět na reportáž.

3)      Vojta nás seznámil s výsledky jednání s panem Mgr. Dobešem ohledně projektu „Pomníky národa“, respektive Facebookem „Padli za vlast“.

4)      Dále následoval blok technických poznámek k úpravám v administraci projektu, kdy se změnily názvy některých položek (což běžný uživatel vlastně ani nezaznamená).

5)      Dalším bodem je tzv. Galerie hrdinů. Předně, podobně jako máme více administrátorů pro vojenská pietní místa, bude jich více i pro tuto sekci. Vlastní název vychází z tradice zavedené v první fázi projektu, ale jelikož je zavádějící bude se bezmála jistě měnit. Zde je výzva našim členům a příznivcům. Jak pojmenovat sekci, kde budou obsaženy příběhy osob uvedených na památkách? Namátkou v rámci diskuse například padlo: příběhy z kamene, medailonky obětí, atd.

6)      Pro přesnější lokalizaci zahraničních VPM budeme uvádět lokalitu místa v původním jazyce a do závorky se uvede český ekvivalent.

7)      Vojta s Jirkou nás seznámili s průběhem příprav na jednání se zástupci MO/CEVH, která bylo minule odloženo.

8)      Zavedeme jednotné místo, kde budeme shromažďovat povolení k užití fotografií, které má povolené užít od třetích stran (muzea, spolky, apod.). Tímto shromažďovačem bude Jirka.

9)     Ještě k oběma projektům s nimiž jsme byli seznámeni. Náš spolek si velmi váží důvěry v nás a zájmu o naši práci a pochopitelně budeme rádi nápomocni všem aktivitám, jenž přispějí k zvětšení povědomí o naší historii a obětech jenž naše zem utrpěla ve všemožných konfliktech

10)    A nedořešili jsem problematiku památek na TGM a E. Beneše, tedy, kdo se dosud nezapojil, diskutujeme i elektronicky na známém místě.

A toť vše, těším se na další setkání.

Zapsal Martin