55. setkání

Zápis z 55. setkání účastníků projektu

konaného dne 1. března v Praze, v restauraci U Bronců

účast: Aleš, Vladimír a Pepaprogram:

Tentokrát jsme se sešli v komorním počtu pouze tří členů, možná vzhledem k okurkové sezóně nebo vytížení ostatních členů.

Hlavní projednané body:

1) Pepa informoval o aktuálním dění v ČSOL a probíhající přípravě sněmu ČSOL, který se uskuteční dne 11.6.2011. Z důvodu sněmu se konají schůze předsedů jednot a RV každý měsíc, připravují se kandidátky do vedení a upřesňují se počty členů ve vedení, jednotlivé komise apod. Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá ukončení vztahu se současným nájemcem hotelu z důvodu neplacení nájemného je finanční situace Obce nedobrá a pokud budeme chtít organizovat naplánované akce budeme si je patrně muset zaplatit ze svého. Výjimkou je seminář VPM, který bude hrazen z dotace MO a věnce/kytice k pietním aktům.

2) Dále byly s přítomnými dořešeny finanční resty z minulého roku ohledně nákupu materiálu a proplacení ubytování v Hruškách.

3) Přítomní se shodli na tom, že restaurace u Bronců je nadále absolutně nevyhovující ke konání schůzí a je nezbytné najít jiné místo setkání.

4) Vladimír zmínil, že nový způsob přepisovaní pomníků (zachovat formát, styl a rozmístění nápisu jako na pomníku) značně zpomaluje práci a úplně kazí chuť něco přepisovat. (poz. já jsem tento nový styl zatím nezaregistroval, možná bych uvítal v diskuzi vysvětlení p.).

5) Vzhledem k nutnosti uspořádat schůzi jednoty, navrhujeme další termín setkání na neděli 3. nebo 10. 4. – více v diskuzi s zhruba následujícím programem (pozvánku připravím během týdne, hned jak upřesníme datum) – setkání na zastávce autobusu Praha – Točná, dopolední výlet bývalým stanovištěm PVO Točná (bunkry, palposty, mapování vojenského prostoru), dále výlet po naučné stezce Točná – Šance (výhled na Vltavu, keltské hradiště Šance), dále oběd a schůze jednoty (lokace by se upřesnila, buď v Točné nebo v Dolních Břežanech nebo okolí) – bude upřesněno. Program schůze – volba delegáta jednoty + náhradníků na sněm, schválení kandidátů jednoty do vedení obce, návrh dalších termínů setkání (někomu nevyhovují út, někomu st apod), návrh nových míst místo restaurace u Bronců (jen namátkou, když jsem se pohyboval po okolí – restaurace u Sádlů, u Rychtiků…..cokoliv vypadalo lépe než u Bronců)

http://www.urichtyku.wz.cz/

http://www.usadlu.cz/

zapsal: Pepa