Zpráva z jarního setkání – Slovensko 2011

Jarný seminár Spolku  pro  VPM, o.  z.  a  Jednoty ČsOL  Český Brod na Brezovej pod Bradlom  (20. – 22. 5. 2011)

V dňoch 20. – 22. mája  2011 sa uskutočnil v kopaničiarskom (kopanice – lazy – samoty) kraji Bielych Karpát v oblasti Veľkej Javoriny (970 m. n. m.) s hlbokými a tradičnými česko-slovenskými tradíciami (napríklad slávnosti československého bratstva už od polovice 19. st. pod heslom: „Tu vždy bratia stretávať sa budú!“) pravidelný spoločný jarný seminár Spolku pro mapování pietních míst, o. z. a Československé obce legionářské, Jednoty v Českom Brode.

V piatok večer (20. 5.) sme sa všetci, unavení z cesty na mieste zrazu, hladní a smädní, v pohode postupne stretli. Kupodivu miesto stretnutia našli  všetci veľmi ľahko: Brezovú a aj objekt nášho ubytovania (napriek zmätkom organizátora, istého F.V., niekedy nepredvídaným, inokedy zase plánovaným, aby sa účastníci akcie ani náhodou na Slovensku nenudili) veľmi ľahko našli. Pravdepodobne (ale nie je to dokázané, je to len moja teória – pozn. F.V.), zapôsobili aj chutné a na chuťové bunky pôsobiace vône, vychádzajúce z blízkej reštaurácie Belan, kde sme si kadečo aj napokon (posléze) dali. Halušky nemali, a ani žinčicu, ale inak to bolo vcelku v pohode. Problémy s matematikou u tak trochu sexi obsluhy v reštaurácii sme si pri platení ako-tak ustrážili… Teda aspoň väčšina z nás…

Je nám ľúto, že bratia z Olomouca – sľúbená ruská legionárska uniforma a talianska legionárska uniforma, pre poruchu svojho povozu (koč ťahaný čtyřspřežím, alebo že by až 12 koňmi???, to fakt netušíme) pre ten nepredvídaný a  aj vonkoncom nepredvídateľný kiks nedorazili. Keby boli vedeli, aký úspech mal u aj len okoloidúcich dám Miro Bilský vo francúzskej krásne modrej uniforme (23. peší pluk čs. fr. leg.), asi by boli išli z toho Olomouca na náš seminár aj po kolenačky, aby si to vychutnali… Plno májov všade v okolí (stromčeky vysoké, štíhle a ozdobené stuhami, šatkami, srdíčkami…).  V tomto kraji tradície (ľudové a aj tie o československej vzájomnosti) žijú ďalej aj po problémoch posledných desaťročí.

Predpoludním 21. mája 2011 si účastníci po pietnom akte na Bradle (veľmi inštruktívny a pútavý výklad miestneho rodáka a renomovaného znalca dejín pána Matúša Valihoru), prezreli pomník generála M. R. Štefánika (dielo miestneho rodáka a príbuzného Štefánika  Ing. arch. Dušana Sama Jurkoviča). Pri pomníku Slobody  v Brezovej pod Bradlom – Hurban, 1848–49, I. sv. vojna, legionári a boje na Slovensku v rokoch 1918 – 1919 – bol ďalší pietny akt. Na námestí sme si potom popozerali už aj v sprievode pani primátorky Brezovej – Mgr. Ušiakovej – aj  ďalšie pomníky, sochy a tabule, ktorými tento kraj priamo oplýva.

Popoludní 21. mája 2011 sme si cestou na Košariská – rodisko M. R. Štefánika – pozreli na Brezovej pod Bradlom jediný pomník Majstra Jána Husa na Slovensku a aj neďaleký pomník Jána Reptu, veliteľa partizánskej jednotky, Brigády  M. R. Štefánika, ktorá pôsobila v uvedenom regióne. Na Košariskjách sme položili kytice k pomníkom padlých v  I. a  aj k pomníku padlých v II. svetovej vojne a následne sme si prehliadli expozíciu v Múzeu M. R. Štefánika na bývalej evanjelickej a.v. fare – v  jeho rodnom dome.

Večer naša akcia pokračovala seminárom, kde účastníci podujatia referovali o problémoch vkladania vpm na stránky www.vets.cz, odborných otázkach spojených s pomníkmi, tabuľami, klasifikáciou vpm a ďalšími konkrétnymi otázkami, s ktorými sa členovia spolku a jeho sympatizanti stretávajú pri svojej praktickej činnosti v teréne.
Pri kontrole plánu práce na rok 2011 sa konštatovalo, že úloha: Napísať článok o denníkoch legionárov (Kincl–Vrábel) pre časopis Národopisná revue, je splnená a  príspevok už bol predložený redakcii na recenzné pokračovanie.

– – – – – – – – –
Feďo Vrábel