Máte zájem přidat Váš příspěvek do našeho zpravodaje? Budeme velmi rádi.

Máte zájem přidat Váš příspěvek do našeho zpravodaje? Budeme velmi rádi.

Z příspěvku musí být jasné o jakou událost se jedná. Redakce má jen velmi limitované možnosti jak neúplné texty skládat, ověřovat kde a jaká akce se konala, případně k jakým událostem se akce vázala.

Stejně tak prosíme přispěvatele o pochopení o tom, že náš Spolek i projekt (a tím i zpravodaj Monument) se týká aktivit našeho Spolku a následně pak aktivit okolo vojenských pietních míst a válečných hrobů, tedy památek. Netýká se osobností, výročí bitev, ukázek, vzpomínkových akcí bez vztahu k výše uvedeným památkám, akcí historických klubů.

Mějte také prosím na paměti, že přípěvek musí obsahovat Váš text (ve formátu .txt, případně MS word) a případné fotografie (nikoliv pouze fotografie). Nepoužívejte jiné formáty pro text (ppt, xls, pdf, atd.). Stejně tak nevkládajte fotografie do textu, nepoužívejte více než jeden font písma, nepoužívejte větší množství formátovacích prvků (velikosti písma, barvy písma, apod.).

U fotografií přispěvatele žádáme o provedení výběru již pisatelem, redaktor Monumentu nemá šanci správně posoudit, které fotografie vkládat a které ne. Stejně tak prosíme o pochopení, že neplatí přímá úměra mezi velikostí fotografie a kvalitou fotografie. Všechny fotografie vkládané na web, jsou stejně resamplované na cca 100-200 kB. Nemá tedy smysl nám zasílat desítky fotografií o velikosti  5 MB/kus. Monument není fotogalerií.

Každý článek musí být podepsán autorem (ve formě určené přispěvatelem, např. jménem, zkratkou, přezdívkou) a předpokládáme, že zaslané fotografie jsou určené pro zveřejnění na webu Spolku a přispěvatel nemá námitek proti jejich veřejnému sdílení. Texty nesmí obsahovat žádné politické, případně z hlediska trestního postižitelné komentáře.

Zároveň naše přispěvatele opět upozorňujeme na existenci našeho profilu v síti Facebook, kde máte možnost vložit právě to, co do zpravodaje Monument přímo nepatří.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu, ale opravdu moc prosíme, respektujte pravidla.