Zápis z 77. setkání účastníků projektu

77. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. února 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého pivního setkání.

 

Účastnili se: Aleš, Vojta, Honza, Jiří, Tomáš, Jaroslav Kotlaba

  1. Setkání navštívil Jarda Kotlaba, který nám pomohl překlopit okres Mělník a chce dál pokračovat v domapování tohoto okresu, včetně hledání příběhů k VPM. Podal žádost o vstup do spolku, vzhledem k účasti nadpolovičního počtu  členů výkonného výboru, byla jeho žádost ihned schválena.
  2. Vojta informoval, že naše plánovaná účast na jednání CEVH se neuskutečnila.
  3. Diskuze o úpravě poznámky „Válečný hrob dle MO:“  – bude změněno na „Evidováno v databázi CEVH“ ano, ne.  Zároveň bude přidáno pole do formuláře (na webu skryté), kde bude mít vkladač možnost slovně vyjádřit nesrovnalost skutečnosti s databází CEVH.  V případě rozšíření spolupráce s CEVH bude možnost o těchto nesrovnalostích CEVH informovat.
  4. Dohodnuto, že v případě zjistění nesrovnalosti v CEVH je možnost oslovit odpovědného úředníka přímo (mailová adresa je vždy uvedena u jednotlivých vkladů na CEVH). S některými byla už navázaná spolupráce a funguje (výměna fotek a informací). Pokud nebude reagovat, nedá se pro tuto chvíli nic dělat.
  5. Dotaz Petra k workshopu, plánovanému na duben, nebyl zodpovězen.

 

 

Příští setkání  6.3.2014

Zapsal Jiří