Jenom marný pokus nebo humbuk

Jenom marný pokus nebo humbuk

Není tomu dávno, co se v médiích objevily velmi rozdílné počty evidovaných válečných hrobů. Těm co se o problematiku opravdu zajímají bylo více méně jasné, že asi došlo k záměně pojmů. Jelikož jsem patřil k těm co se snažili upozornit na tento pro laiky velký a ne zcela pochopitelný rozdíl, dostalo se mi vysvětlení, že je to nejspíš vina novinářů.

Ale, asi jako bonus jsem byl mírně upozorněn nač takový humbuk. Vždyť přeci nejde o přece čísla, ale o udržování památky padlých vojáků i civilistů, kteří pro svou vlast položili život.

Absolutně souhlasím. I zde mám v živé paměti výrok o neschopnosti si spočítat své mrtvé. Takže všechny výroky máme ve shodě a nyní oč mi šlo.

Obec, respektive obce s rozšířenou působností mají hlavní odpovědnost za to, co se zanese do databáze válečných hrobů. Nezadá-li památku do databáze obec je již jen malá šance, že se tam takové místo dostane. A když připustíme zmatky v počtech, názvosloví či metodologii práce, co se stane? Nebudeme mít vše spočítané. Ani památky a už vůbec ne oběti (zpravidla na nich uvedené).

Je mnoho obcí, kde mají představu, že válečný hrob jest místem na hřbitově, kde se nacházejí kosterní ostatky. Je to pochopitelně omyl, válečným hrobem může být i deska na zdi radnice, či pomník na návsi před radnicí. Ale lze se divit starostovi, že nezajistí řádné zapsání památky do databáze, když je poukázání na nesoulad v pojmech a číslech humbukem?

A tak, i když to není k uvěření, věřte, že máme u nás desítky či spíše stovky míst, kde jsou památky na padlé v 1. světové válce, příslušníky SOS bránících naši hranici, 2. světové válce, umučené v koncentračních táborech, popravené, oběti náletů, vojáky německé branné moci původem ze Sudet, československé vojáky na východní i západní frontě, západní letce, bojovníky z Dukly i Slovenského národního povstání, vojáky Rudé armády padlé při osvobození, atd., atd.

A nejde jen o hroby a kenotafy na hřbitovech. Zapomíná se na pamětní desky, pomníky i památníky a to mnohdy rozměrově značné rozsáhlé stavby.

V tomto souhrnu asi nepřekvapí, že se zapomíná i na památky novodobých veteránů.

Náš Spolek bude mít za pár dní seminář k dané problematice, chystám si podklady pro svoji prezentaci a věnoval jsem chvilku na vyhledání takovýchto památek v naší databázi. Bylo by krajně nespravedlivé sem napsat obce, kde taková místa jsou, protože bych určitě ukázal prstem na některé a opomenul mnohé. Ale dovolím si napsat pár vět z daných několika narychlo nalezených památek: UMUČEN 1942, 25.12.1944 V MAUTHAUSENU, 1918 – 1941, letec RAF,  UMUČEN v OSVĚTIMI 1942,  POPRAVEN 8.12.1943, UMUČEN 5.1.1945, RUSKÝ LEGIONÁŘ, 1897 – 1940 VĚZNICE ŠPILBERK, POPRAVEN V MAUTHAUSENU, gef. 9.6.1916 in Russland., gefall. 28.11.1914, gef. 13. Sept. 1917, gefallen 19.8.1942, gefallen 29.3.1944, gefallen 25.11.1944, REQUIESCATIS IN PACE, z pomníku pouze torzo, UMER 22.februara 1918, umučeni v Osvětimi 1943, zemřeli v Osvětimi, Zahynulí v Osvětimi, umučeni v konc. táboře Osvěčimi, zahynula v konc. táboře v Polsku 1942, zemř. v Terezíně, umuč. na východě, umučena v Osvětimi 1943, 7.2.1943 v Terezíně, zemřeli v Osvětimi, zemř. v koncentračním táboře v Osvěčímě, gefallen 23.August 1941 , Zahynuli v Osvěčími 1943, gefallen 16.9.1918 bei Campolongo i. ItaL, Osvěčím 1944, GEB. 14.1.1910. GEF. 24.6.1943, 25.3.1943 IM OSTEN., PADL U DUKLY +16.9.1944, NA SLOVENSKU 7.10.1944, GEF. 29.VIII.1914 , UNSEREN TOTEN IM WELTKRIEGE 1914 – 1918, OBĚTEM VÁLEK, NA VĚČNOU PAMĚŤ VYHLAZENÍ LIDIC NACISTICKÝMI BARBARY, 1914-1918, OBĚTI NACISMU, погиб при выполнении боeвого Задания, PADL PŘI OBRANĚ VLASTI, PARTYZÁN, ČET. ZAHR. LETECTVA, UMUČEN 26.3.1945, KONCENTRAČNÍ TÁBOR MANHEIM SASKO, popraven 6.7.1944 ve Vratislavi, padl r. 1914 na ruském bojišti, NA PAMÁTKU OBĚTÍ KTERÉ PŘINESLI OBYVATELÉ MĚSTA, OSVOBOZENI 24.IV.1945, POPRAVEN 18.XI.1944 VE FLOSSENBÜRGU, po roce 1989 odtesán z podstavce., ГВ. КАП. САШИНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, OBĚTOVÁNÍM K SVOBODĚ 1914 – 1918, Socha je všeobecně známá jako „partyzánka“., sestřelen 5.5.1943, položil svůj mladý život v boji proti oddílům SS, PADLI ABYSTE ŽILI, PADLI, ABYCHOM MY ŽILI A TVOŘILI, LEPŠÍ VESTOJE ZEMŘÍT, NEŽ NA KOLENOU ŽÍT, NÁRODU SRDCE VLASTI ŽIVOT, ВЕЧНАЙА СЛАВА ГЕРОЙАМ, TRAGICKY ZAHYNUL PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ V MÍROVÉ MISI , SOVĚTSKÝ VOJÁK.

To jen z pár památek. Co položka to osud, příběh. Ale také dost možná chybějící kamínek do úplného seznamu našich hrdinů, našich obětí, naší historie na níž nikdy nesmí být zapomenuto.

 

Takže ano, udělal jsem miniaturní humbuk. Jenže co mně k tomu vede? Problematika válečných hrobů a pietních míst je upravena zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon byl schválen Parlamentem České republiky dne 20. února 2004. Ano, je tomu tak, tento zákon bude v platnosti za pár neděl už DESET let. Deset let a my stále nemáme kompletní databázi.

Takže ano, dovolil jsem si upozornit, protože mně to už začíná celkem dost trápit, že se stále motáme v pojmech a památky nám mnohdy mizí před očima. A to chceme sečíst všechny památky i oběti.

Martin Brynych

Níže uvedená místa zatím nejsou v evidenci válečných hrobů, ale určitě se dočkají.