Banská Bystrica

29. augusta, Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého, Švantnerova

Pamätná tabuľa Štáb I. Čs. armády na Slovensku

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, na ulici Československej armády 7, na fasáde medzi oblokmi
Nápis:
POČAS SNP TU PÔSOBIL ŠTÁB
I. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU
GEN. MJR. JÚLIUS NOSKO,
NÁČELNÍK ŠTÁBU
GEN. MJR. KAROL PEKNIK,
PREDNOSTA OPERAČNÉHO ODDELENIA
GEN. ARM. MVDR. MIKULÁŠ FERJENČÍK
POVERENÍK SNP PRE VOJENSKÉ VECI

TU TIEŽ ÚČINKOVALI VOJENSKÉ MISIE
SOVIETSKEHO ZVÄZU, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE
29. 8. 1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Golian a Rudolf Viest

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, na budove na ulici Čsl. armády
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
HRDINOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
BRIG. GEN. JÁNOVI GOLIANOVI
A ARM. GEN. RUDOLFOVI VIESTOVI, KTORÍ
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
OD 29. AUGUSTA DO 27. OKTÓBRA 1944
PÔSOBILI V TEJTO BUDOVE AKO VELITELIA
1. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Milan Polák

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, budova na ulici Československej armády
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SLÚŽIL OD MÁJA 1944
JEDEN Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV ODBOJA
I VOJENSKÝCH PRÍPRAV SNP
Milan POLÁK. PLUKOVNÍK IN MEMORIAM
*17. AUGUSTA1897 †2. AUGUSTA 1951
POVOLANÝ GENERÁLOM GOLIÁNOM
SA PODIEĽAL AKO JEHO NAJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍK
NA PRÍPRAVÁCH SNP A BOL MU
ROZHODUJÚCOU OPOROU AŽ PO ÚSTUP DO HÔR.
Poznámka:

Milan Polák (17.8.1897 Čadca – 2.8.1951 pri autonehode medzi Kostolnou a Záblatím, okr. Trenčín). Od 24.9. do 20.10.1942 väznený fašistami, po prepustení pokračoval v ilegálnej činnosti. V roku 1943 sa zoznámil s pplk. J. Golianom, postupne sa stal jeho najvýznamnejším politickým poradcom a pričinil sa o to, že J. Golian bol postavený na čelo odboja v armáde. V júni 1944 bol povolaný do aktívnej vojenskej služby, v hodnosti kapitána pôsobil na Veliteľstve pozemných vojsk v Banskej Bystrici a podieľal sa na prípravách SNP. Hlavný pobočník J. Goliana, člen štábu Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, od 12.9.1944 člen Rady na obranu Slovenska a povstaleckej SNR. Po ústupe SNP do hôr bojoval so skupinou dôstojníkov v oblasti Poľany, kde sa vo februári 1945 spojili s postupujúcou rumunskou armádou. Po príchode do Košíc sa aktívne zúčastnil na práci SNR, od 8.3. do začiatku apríla 1945 člen jeho náhradného Predsedníctva. V roku 1945 bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy, 1969 in memoriam Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska SNP

Autor: Matěj Ševčík, 07.07.2013
Umístění: Banská Bystrica, Dolná 37
Nápis:
V TEJTO BUDOVE CEZ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
BOL TLAČENÝ ČASOPIS BOJOVNÍK.

В ЗTOЙ ТИПOГPAФ BO BPEMЯ CЛOB, HAЦ,
BOCCTAHИЯ ПEЧATAЛCЯ ЖУPHAЛ „БOEЦ“.

IN THE TIME OF THE SLOVAK NATIONAL REVOLUTION
IN THIS PRINTING-HOUSE THE OFFICIAL ORGAN OF THE
ARMY „THE FIGHTER“ WAS PRINTED.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Ševčík

Kamene zmiznutých - Ernest Šebök

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Dolná 27, pred vchodom do Sberbank
Nápis:
TU ŽIL
ERNEST ŠEBÖK
NAR. 1895
ZATKNUTÝ 17.10.1944
ZAVRAŽDENÝ 20.11.1944
V KREMNIČKE
Poznámka:

Zakladateľ ľadového hokeja a prvý rozhodca kanadského hokeja. Priekopník krasokorčuľovania, tenisu, plávania a organizovanej turistiky v Banskej Bystrici.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ernest_%C5%A0eb%C3%B6k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'56.2'' E19°8'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ladislav Sára

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Horná 21, vľavo od vchodu do budovy Evanjelického spolku
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PREČÍTAL
DO SLOBODNÉHO VYSIELAČA
DŇA 30. VIII. 1944
PROKLAMÁCIU O OBNOVENÍ
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
LADISLAV SÁRA
PROF. ŠT. PRIEM. ŠKOLY

ČESŤ JEHO PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'15.2'' E19°08'57.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kameny zmizelých - Ferdinand a Karola Karvašovi

Autor: Jiří Vondřejc, 30.08.2013
Umístění: Banská Bystrica, Horná 55, v chodníku
Nápis:
TU ŽIL
FERDINAND KARVAŠ
NAR. 1892
ZATKNUTÝ 18.12.1944
ZAVRAŽDENÝ 9.1.1945
V NEMECKEJ

TU ŽILA
KAROLA KARVAŠOVÁ
ROD. SKUTECKÁ
NAR. 1893
ZATKNUTÁ 18.12.1944
ZAVRAŽDENÁ 9.1.1945
V NEMECKEJ
Poznámka:

Ferdinand Karvaš pôsobil ako praktický lekár na Hornej ulici v Banskej Bystrici. Rasovo prenasledovaný, obeť fašistického teroru. Po potlačení SNP bol s manželkou v Banskej Bystrici nemeckými bezpečnostnými orgánmi zaistený (18. decembra 1944), väznený, popravený v Nemeckej (9. januára 1945).

Karola Skutecká-Karvašová (* 4. jún 1893, Banská Bystrica – † 9. január 1945, Nemecká) bola slovenská maliarka židovského pôvodu. Používala pseudonym: Rolla
Ľudovú školu navštevovala a študovala na strednej škole v Banskej Bystrici, výtvarnú akadémiu absolvovala v Budapešti resp. vo Viedni. V mladosti získala jazykové vzdelanie ovládala nemčinu, maďarčinu, francúzštinu, anglický a taliansky jazyk.
Bola rasovo prenasledovanou obeťou fašistického teroru. Po potlačení SNP ju spolu spolu s manželom zaistili (18. decembra 1944), uväznili v Banskej Bystrici a popravili v Nemeckej.
(pramen: Wikipedia.org)

Gunter Demnig, nemecký umelec a zakladateľ projektu Stolpersteine, položil 22.7.2013 v Banskej Bystrici ďalšie kamene zmiznutých. Tie sú dôkazom toho, že mnohí niekdajší významní obyvatelia, ktorí prišli o svoj život počas druhej svetovej vojny, doposiaľ nezmizli z povedomia Banskej Bystrice. Pred Skuteckého vilou na Hornej 55 osadil Demnig ďalšie dva kamene. Tie sú venované manželom Karvašovcom, o ktorých bližšie porozprával sprievodca cestovného ruchu Jozef Ďuriančík. Karola Karvašová, akademická maliarka, bola dcérou známeho slovenského maliara židovského pôvodu – Dominika Skuteckého. Jej manžel Ferdinand bol okrem iného aj hlavným lekárom v neďalekých kúpeľoch v Brusne. Boli rodičmi známeho spisovateľa Petra Karvaša. V januári roku 1945 špeciálne jednotky SS deportovali manželov do Nemeckej, kde boli obaja popravení vo vápennej peci. Projekt Stolpersteine priniesli na Slovensko členovia OZ Antikomplex Andrej Čierny a Jakub Lunter. „Naším cieľom je, aby projekt nielen v rôznych miestach na Slovensku, ale aj v Banskej Bystrici pokračoval trvale mnoho rokov. Ide nám o to, aby boli pripomenutí ľudia, ktorí si zaslúžia byť pripomenutými,“ povedal jeden z organizátorov Andrej Čierny. V 14 krajinách Európy je v súčasnosti vyše 40 000 takýchto kameňov. „Páčilo sa nám, že kamene nikoho nešokujú, sú položené na zemi a takým nenápadným civilným spôsobom vracajú zavraždených na miesta, kde kedysi pôsobili,“ dodal Jakub Lunter.
http://bbonline.sk/projekt-stolpersteine-prinavratil-do-ulic-dalsie-zmiznute-osobnosti-mesta/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Jiří Vondřejc
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kamene zmiznutých - Alexander Skutecký

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Horná 55, pred domom č. 55
Nápis:
TU ŽIL
ALEXANDER
SKUTECKÝ
NAR. 1888
PRENASLEDOVANÝ 1944
NA ÚTEKU
ZAVRAŽDENÝ 29.10.1944
V HIADEĽSKM SEDLE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätník SNP

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, park
Nápis:
PAMÄTNÍK
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
POVSTANIA
Národná kultúrna pamiatka

MÚZEUM
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
POVSTANIA

OTVORENÉ DENNE OKREM PONDELKA
OD 9.00 DO 18.00

Pamätník
bol sprístupnený verejnosti
29. augusta 1969
pri príležitosti
25. výročia SNP
usnesením vlády
Slovenskej socialistickej republiky
č. 255 bol dňa 15. septembra 1982
vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiattku.

Autor pamätníka:
Prof. Ing. arch. D. Kuzma CSc
Prof. akad. soch. J.Jankovič
Poznámka:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A4tn%C3%ADk_SNP_v_Banskej_Bystrici


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pomník Chaviva Reiková

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 23, záhrada Chavivy Reikovej
Nápis:
CHAVIVA REIKOVÁ
*21.7.1914 Nadabula +20.11.1944 Kremnička

sign. GÁSPÁR
Poznámka:

Chaviva Reiková 21.7.1914 Nadabula, dnes súčasť Rožňavy – 20.11.1944 Kremnička) vyrastala v Banskej Bystrici. Tu vstúpila do hnutia Hašomer Hacair. V roku 1939 emigrovala do Palestíny, kde pomáhala zakladať kibuc Maenit. Neskôr vstúpila do elitných úderných oddielov Palmach, ktoré boli súčasťou podzemnej vojenskej organizácie Hagana. Po vypuknutí SNP 29.8.1944 sa Ch. Reiková dobrovoľne prihlásila na misiu, ktorá sa mala uskutočniť na povstaleckom území a absolvovala výcvik britskej SOE (Oddelenie pre zvláštne operácie). 17.9.1944 pristála na letisku Tri Duby na Sliači v lietadle B-17. V B. Bystrici sa angažovala v podporných a záchranných aktivitách. Organizovala aj odvoz židov do Palestíny a záchranu spojeneckých letcov zostrelených nad územím Slovenska. Pred postupom Nemcov unikla aj s ostatnými do hôr, kde padla do zajatia. Popravená bola v Kremničke.
(zdroj: Informačný panel Múzea SNP)
Chaviva Reiková sa pôvodne volala Marta Reicková, počas vojny mala krycie meno Adela Robinsonová. Bola vojenská dôstojníčka. Po potlačení SNP sa skrývala spolu s partizánmi v okolí Pohronského Bukovca, kde bola zajatá ukrajinskou jednotkou Waffen SS Galizien a po mučení zavraždená v Kremničke. Po oslobodení bolo jej telo exhumované a pochované na Olšanských hřbitovoch v Prahe. V roku 1952 boli jej ostatky prevezené do Izraela.
(zdroj: https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-chaviva-reik-ma-v-romantickej-zahrade-muzea-snp-pamatnik/ )
Autorom pomníka je sochár Péter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800271
Souřadnice: N48°44'8'' E19°8'59''
Pomník přidal: Ladislav Barabás