á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plk. in memoriam Milan Polák

* 17.8.1897 (Čadca)
† 2.8.1951 (medzi Kostolnou a Záblatím)

Na vojenskú prezenčnú službu nastúpil v roku 1915, bojoval v Rusku a Taliansku. Od roku 1939 bol členom odbojovej skupiny Obrana národa, od roku 1942 bol členom ilegálneho Ústredného národnorevolučného výboru na Slovensku. V roku 1942 bol zatknutý ÚŠB. Od roku 1943 spolupracoval s organizátormi SNP, ako Golianov pobočník bol od začiatku povstania príslušníkom štábu Veliteľstva 1. čs. armády. Podieľal sa na vzniku Vysokoškolského strážneho oddielu a na spolupráci so spojeneckými misiami na Slovensku. Od novembra 1944 do marca 1945 velil jednotke v priestore Poľany, 5.3.1945 prešiel cez front na oslobodené územie. Po vojne bol v r. 1945-48 prvým predsedom organizácie vojakov SNP. V decembri 1945 sa zúčastnil reparačných rokovaní v Paríži. Tragicky zahynul pri autonehode. Vyznamenania: Rad SNP I.tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad červenej hviezdy in memoriam (1969).

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Banská Bystrica, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.