Banská Bystrica

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a M. R. Štefánik

Autor: Ing. Martin Turčan, 31.05.2021
Umístění: Banská Bystrica, kpt. Otakara Jaroša 8, městská část Rudlová,
Nápis:
POMÍK PADLÝM
1914 – 1918
KOLLÁR PAVEL, CABAN ONDREJ, KOSTIVIAR JÁN, KOSTIVIAR JURAJ, KUBAČKA JÁN, LIČKO PAVEL, MAJLING PAVEL, MARČEK JÁN, ROHÁČ JÁN, SÁMEL JÁN, SELECKÝ JÁN, ČÍŽ JURAJ, KOLLÁR MICHAL, SELECKÝ PAVEL, SLIVKA JURAJ, STYK JÁN, STYK ONDREJ, ŠAJTROCH JÁN, ŠAJTROCH PAVEL, ŠKROPEK JÁN, VANKO JÁN, VANKO ONDREJ, VIGAŠ PAVEL, VIGAŠ MATEJ
NA 20. VÝROČIE TRVANIA
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ
1918 – 1938

V BOJOCH PROTI FAŠIZMU V SNP
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY ZA NAŠU SLOBODU
POTOČÁK LADISLAV NAR. 2.III.1925 PAD. 27.III.1945
ŠRAMKO PAVEL NAR. 30.IX.1918 PAD. V NEMECKU
URSÍNY DANIEL NAR. 23.II.1917 PAD. 15.I.1945
MATEJKA JOZEF NAR. 3.IV.1915 PAD. 11.X.1944
A TRI OSOBY RODINY LEDEREROVEJ
KTORÉ BOLI UMUČENÉ V KREMNIČKE
ČESŤ ICH PAMIATKE. VENOVANÉ k 15. VÝROČIU SNP

[busta M. R. Štefánik]
Poznámka:

Na pamiatku padlých v prvej svetovej vojne, bol v roku 1938 postavený pamätník v miestnej časti Hrbčok. Pomník bol na vrchole ukončený bustou prvého ministra vojny Československej republiky M. R. Štefánika.
Pôvodná busta M. R. Štefánika bola v prvých rokoch po druhej svetovej vojne z ideologických pohnútok odstránená.
Pri príležitosti osláv 72. výročia vzniku ČSR a 15. výročia SNP bola na pomník umiestnená ďalšia pamätná tabuľa, na ktorej sú uvedené mená obetí druhej svetovej vojny, občanov z vtedajšej obce Rudlová.
V roku 1990 bola na tomto pamätníku odhalená nová bronzová busta M. R. Štefánika. Prostriedky na jej zhotovenie a osadenie získali iniciátori sponzorsky vo forme finančných darov.
(zdroj: https://www.teraz.sk/ceskoslovenske-vyrocia-2018/na-pomniku-v-rudlovej-je-druha-busta-/361823-clanok.html )

ID ÚEVH: 50843800114


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'59.9'' E19°9'39.2''
Pomník přidal: Lubomir Streicher