Banská Bystrica

Pamätná tabuľa Štáb I. Čs. armády na Slovensku

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, na ulici Československej armády 7, na fasáde medzi oblokmi
Nápis:
POČAS SNP TU PÔSOBIL ŠTÁB
I. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU
GEN. MJR. JÚLIUS NOSKO,
NÁČELNÍK ŠTÁBU
GEN. MJR. KAROL PEKNIK,
PREDNOSTA OPERAČNÉHO ODDELENIA
GEN. ARM. MVDR. MIKULÁŠ FERJENČÍK
POVERENÍK SNP PRE VOJENSKÉ VECI

TU TIEŽ ÚČINKOVALI VOJENSKÉ MISIE
SOVIETSKEHO ZVÄZU, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE
29. 8. 1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Golian a Rudolf Viest

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, na budove na ulici Čsl. armády
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
HRDINOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
BRIG. GEN. JÁNOVI GOLIANOVI
A ARM. GEN. RUDOLFOVI VIESTOVI, KTORÍ
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
OD 29. AUGUSTA DO 27. OKTÓBRA 1944
PÔSOBILI V TEJTO BUDOVE AKO VELITELIA
1. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Milan Polák

Autor: Kamil Pánik, 28.03.2005
Umístění: Banská Bystrica, Československej armády 7, budova na ulici Československej armády
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SLÚŽIL OD MÁJA 1944
JEDEN Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV ODBOJA
I VOJENSKÝCH PRÍPRAV SNP
Milan POLÁK. PLUKOVNÍK IN MEMORIAM
*17. AUGUSTA1897 †2. AUGUSTA 1951
POVOLANÝ GENERÁLOM GOLIÁNOM
SA PODIEĽAL AKO JEHO NAJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍK
NA PRÍPRAVÁCH SNP A BOL MU
ROZHODUJÚCOU OPOROU AŽ PO ÚSTUP DO HÔR.
Poznámka:

Milan Polák (17.8.1897 Čadca – 2.8.1951 pri autonehode medzi Kostolnou a Záblatím, okr. Trenčín). Od 24.9. do 20.10.1942 väznený fašistami, po prepustení pokračoval v ilegálnej činnosti. V roku 1943 sa zoznámil s pplk. J. Golianom, postupne sa stal jeho najvýznamnejším politickým poradcom a pričinil sa o to, že J. Golian bol postavený na čelo odboja v armáde. V júni 1944 bol povolaný do aktívnej vojenskej služby, v hodnosti kapitána pôsobil na Veliteľstve pozemných vojsk v Banskej Bystrici a podieľal sa na prípravách SNP. Hlavný pobočník J. Goliana, člen štábu Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, od 12.9.1944 člen Rady na obranu Slovenska a povstaleckej SNR. Po ústupe SNP do hôr bojoval so skupinou dôstojníkov v oblasti Poľany, kde sa vo februári 1945 spojili s postupujúcou rumunskou armádou. Po príchode do Košíc sa aktívne zúčastnil na práci SNR, od 8.3. do začiatku apríla 1945 člen jeho náhradného Predsedníctva. V roku 1945 bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy, 1969 in memoriam Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás