Banská Bystrica

Hrob Mirko, Ivan a Milan Vesel

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. II/13/11,13 na evanjelickom cintoríne
Nápis:
MIRKO VESEL
GENERÁL
23. V. 1903 – 6. VI. 1976

JUDr
IVAN VESEL
5. XII. 1901 – 4. II. 1964

MILAN VESEL
PLUKOVNÍK
23. V. 1903 – 26. IX. 1984

sign. HORN B. B.
Poznámka:

Mirko Vesel (23.5.1903 Zvolen – 6.6.1976 Weil der Stadt, Nemecko, urna je uložená v B. Bystrici) po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1946 brigádny generál). V r. 1944-45 spoluorganizátor a účastník SNP. V r. 1947 po rozporoch s prezidentom E. Benešom bol prinútený odísť do dôchodku. Po februári 1948 ako odporca komunistického režimu emigroval do záp. Nemecka, kde pracoval ako robotník. Účastník ilegálneho protifašistického hnutia, od r. 1943 jeden zo štyroch vedúcich činiteľov vojenskej odbojovej skupiny. Počas SNP prednosta politickej správy Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Bol v delegácii povstaleckej SNR na rokovaniach s E. Benešom v Londýne, odkiaľ odletel na rokovania do Moskvy. Po r. 1945 sa zúčastnil na budovaní novej čs. armády, 1950 zbavený voj. hodnosti, 1991 mu bola vrátená in memoriam. Vyznamenania: 1945 Rad SNP 1. tr., Čs. vojnový kríž 1939, Čs. vojenská medaila Za zásluhy 1. stupňa a iné.

Ivan Vesel (5.12.1901 Zvolen – 4.2.1964 Bratislava, urna je uložená v B. Bystrici) bol od r. 1939 členom ilegálneho protifašistického hnutia. Po vypuknutí SNP pracovník propagačného oddelenia Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Po ústupe do hôr až do konca februára 1945 príslušník part. skupiny Kaličenko Prvej čs. part. brigády J. V. Stalina. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP 1. tr.

Milan Vesel (23.5.1903 Zvolen – 26.9.1984 Zvolen, urna je uložená v B. Bystrici) bol vojenský veliteľ a účastník protifašistického odboja. Po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1947 plukovník). V r. 1939 účastník ťaženia proti Poľsku, účastník SNP. Za komunistického režimu prenasledovaný, väznený, obvinený z vyzvedačstva a velezrady, r. 1951 odsúdený v Bratislave na 16 rokov, po odvolaní odsúdený Najvyšším súdom v Prahe na 22 rokov. V roku 1956 právne a občiansky rehabilitovaný. Počas SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, po ústupe do hôr príslušník part. skupiny mjr. Volkova, od marca 1945 príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, s ktorým sa zúčastnil oslobodzovania Slovenska. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP 1. tr., Čs. vojnovým krížom 1939, 1947 Čs. vojenskou medailou Za zásluhy 1. stupňa, 1948 sov. medailou Za pobedu nad Germanijej, 1969 Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Máľach-Petrovský

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VIII/1/21 na evanjelickom cintoríne
Nápis:
KPT. MALACH-PETROVSKÝ
POVSTALECKÝ BÁSNIK
NARODIL SA 15.II.1916 V PETROVCI, V JUHOSLÁVII.
ZOMREL NA NÁSLEDKY ZRANENIA V BOJOCH SNP 3.X.1944

HOR SA, JUNAČ
CHOP SA ZBRANÍ
DOSŤ SME BOLI UTLÁČANÍ,
HOR SA, HOR SA,
SYNA SLÁVY
POD ZÁSTAVY, POD ZÁSTAVY!
Poznámka:

Samuel Máľach-Petrovský (15.2.1916 Bački Petrovac – 3.10.1944 Podbrezová) študoval na gymnáziu v Petrovci, v r.1938-40 na vojenskej akadémii v Belehrade. Po okupácii Vojvodiny Maďarskom žil v Petrovci pod policajným dozorom. V roku 1942 prišiel ilegálne na Slovensko, kde sa zapojil do SNP. Bojoval pri Červenej skale a Telgárte, kde bol vážne ranený a po náročnej operácii zomrel. R. 1946 bol vyznamenaný in memoriam Čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Soltész

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, ľavý predný roh
Nápis:
MUDR. VILIAM SOLTÉSZ
LEKÁR
1888 – 1914
STAL SA OBEŤOU SVETOVEJ VÁLKY.

PÁN BOH DAJ VÁM RADOSŤ VEČNÚ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.9'' E19°8'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján a Ivan Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor 2
Nápis:
1895 JÁN BAKOSS 1945
EV. SENIOR, BOŽÍ BOJOVNÍK
A NÁRODNÝ MUČENÍK
MUDR. I. M. IVAN BAKOSS
1925 SYN – OBEŤ FRONTU 1945
Poznámka:

Ján Bakoss (31.3.1895 Pukanec – 31.1.1945 Martin, poch. Banská Bystrica) - čs. vlastenec, po vypuknutí SNP člen RNV v Banskej Bystrici, po jeho ústupe do hôr žil v ilegalite, 5.1.1945 zatknutý fašistami v Martine a neskôr zavraždený. Po oslobodení sa jeho ostatky našli v masovom hrobe Pod Stráňami v Martine. R. 1947 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr. čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'25.5'' E19°8'29.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Pohranc

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, pravá strana
Nápis:
ŠTEFAN POHRANC
PODPLUKOVNÍK PION. VOJSKA
*20.I.1900 †30.IX.1941

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
Poznámka:

mjr. Štefan Pohranc bol veliteľom ženijného vojska poľnej armády Bernolák určenej na útok proti Poľsku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Mikleš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín
Nápis:
PAVOL MIKLEŠ
TECHNICKÝ ÚRADNÍK SLOV. POŠTY.
*8.AUGUSTA 1912.
+23.JÚLA 1944.

PREČO SOM SA STAL NEVINNOU OBEŤOU?
VEĎ RODU SVOJMU SOM SLÚŽIL,
VŽDY SA SNAŽIL A ZBOŽNE ŽIL.
V TOM SOM HĽADAL ŽIVOT A SVET.
VERÍM, ŽE NA TO VŠETKO
SÁM HOSPODÍN DÁ ODPOVEĎ!

PLATON:
"LEN BOH MÁ PRÁVO NA ŽIVOT!"
Poznámka:

Dňa 23.VII.1944 pri Rakovčíku (okr. Svidník) partizáni smrteľne postrelili úradníka P. Mikleša pri pokuse opraviť diaľkový kábel, poškodený partizánmi zv. Čapajev. Slovenskú opravárenskú skupinu pokladali partizáni za nemeckú.
(zdroj: https://www.29august1944.sk/pravda-o-snp/povstanie-roku-1944/130-1-bolo-povstanie-slavne )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Ježo

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor V
Nápis:
MARTIN JEŽO
1880 - 1946
Poznámka:

Martin Ježo (6.5.1880 Stará Turá – 21.12.1946 Banská Bystrica) bol počas Slovenského národného povstania členom Revolučného národného výboru, po ústupe povstania do hôr bol väznený Gestapom v Banskej Bystrici. Vyznamenania: 1939 Čsl. vojnový kríž, 1947 Rad SNP I. triedy in memoriam
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Flache

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín, sektor IV, hrob č. 20/10
Nápis:
Július
FLACHE
akad. maliar
1892 - 1967
Poznámka:

Július Flache (7.11.1892 Budapešť – 18.9.1967 Banská Bystrica) maliar. V rokoch 1914-1917 bol vojnový kresliar hlavného štábu rakúsko-uhorskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Matuška

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor IV/19/6
Nápis:
národný umelec
ALEXANDER MATUŠKA
1910 – 1975
Poznámka:

Alexander Matuška (26.2.1910 Vlkanová – 1.4.1975 Bratislava, poch. v Banskej Bystrici) literárny kritik, esejista, národný umelec. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, pracoval v tlačovom odbore SNR v Banskej Bystrici, spolupracoval s povstaleckým vysielačom. Po ústupe povstalcov do hôr bol 6 týždňov väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ladislav Sára

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VI/7/9 na evanjelickom cintorína
Nápis:
NA PAMIATKU HRDINU SNP
LADISLAVA SÁRU

1913 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás