Banská Bystrica

Pamätník SNP

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, park
Nápis:
PAMÄTNÍK
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
POVSTANIA
Národná kultúrna pamiatka

MÚZEUM
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
POVSTANIA

OTVORENÉ DENNE OKREM PONDELKA
OD 9.00 DO 18.00

Pamätník
bol sprístupnený verejnosti
29. augusta 1969
pri príležitosti
25. výročia SNP
usnesením vlády
Slovenskej socialistickej republiky
č. 255 bol dňa 15. septembra 1982
vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiattku.

Autor pamätníka:
Prof. Ing. arch. D. Kuzma CSc
Prof. akad. soch. J.Jankovič
Poznámka:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A4tn%C3%ADk_SNP_v_Banskej_Bystrici


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pomník Chaviva Reiková

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 23, záhrada Chavivy Reikovej
Nápis:
CHAVIVA REIKOVÁ
*21.7.1914 Nadabula +20.11.1944 Kremnička

sign. GÁSPÁR
Poznámka:

Chaviva Reiková 21.7.1914 Nadabula, dnes súčasť Rožňavy – 20.11.1944 Kremnička) vyrastala v Banskej Bystrici. Tu vstúpila do hnutia Hašomer Hacair. V roku 1939 emigrovala do Palestíny, kde pomáhala zakladať kibuc Maenit. Neskôr vstúpila do elitných úderných oddielov Palmach, ktoré boli súčasťou podzemnej vojenskej organizácie Hagana. Po vypuknutí SNP 29.8.1944 sa Ch. Reiková dobrovoľne prihlásila na misiu, ktorá sa mala uskutočniť na povstaleckom území a absolvovala výcvik britskej SOE (Oddelenie pre zvláštne operácie). 17.9.1944 pristála na letisku Tri Duby na Sliači v lietadle B-17. V B. Bystrici sa angažovala v podporných a záchranných aktivitách. Organizovala aj odvoz židov do Palestíny a záchranu spojeneckých letcov zostrelených nad územím Slovenska. Pred postupom Nemcov unikla aj s ostatnými do hôr, kde padla do zajatia. Popravená bola v Kremničke.
(zdroj: Informačný panel Múzea SNP)
Chaviva Reiková sa pôvodne volala Marta Reicková, počas vojny mala krycie meno Adela Robinsonová. Bola vojenská dôstojníčka. Po potlačení SNP sa skrývala spolu s partizánmi v okolí Pohronského Bukovca, kde bola zajatá ukrajinskou jednotkou Waffen SS Galizien a po mučení zavraždená v Kremničke. Po oslobodení bolo jej telo exhumované a pochované na Olšanských hřbitovoch v Prahe. V roku 1952 boli jej ostatky prevezené do Izraela.
(zdroj: https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-chaviva-reik-ma-v-romantickej-zahrade-muzea-snp-pamatnik/ )
Autorom pomníka je sochár Péter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800271
Souřadnice: N48°44'8'' E19°8'59''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
OBETIAM
HOLOCAUSTU
NA SLOVENSKU
1939-1945
זﬤ׀ר

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa Obetiam rómského holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
OBETIAM
RÓMSKÉHO
HOLOCAUSTU
NA SLOVENSKU
1939-1945

MA BISTEREN!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa Obetiam holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
V rokoch holokaustu (1941-1943)
ich zbavili základných občianských práv
a ľudskej dôstojnosti.
Symbolom ich bytia sa stal krompáč a lopata.
Väčšina z nich nasadila a mnohí aj obetovali
svoje životy v Slovenskom národnom povstaní.
Im 1350 mladým zaradencom
do VI.robotného prápora Židov
je venovaná táto pamätná doska.
TO 1350 YOUNG PEOPLE WHO WERE PUT TO 6.TH LABOUR
BATTALION OF JEWS AS REMEMBRANCE OF THEIR SUFFERING
AND AS A CHALENGE TOFUTURE...

Osadené v auguste 2004 s prispením nadácie EZRA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
NÁRODOM
SVETA,
KTORÉ SA
ZÚČASTILI
V SLOVENSKOM
NÁRODNOM
POVSTANÍ

TO THE
NATIONS OF
THE WORLD
WHICH
PARTICIPATED
IN THE SLOVAK
NATIONAL
UPPISING

AMERIČANIA
THE AMERICANS

ANGLIČANIA
THE ENGLISH

ARMÉNI
THE ARMENIANS

AUSTRALČANIA
THE AUSTRALIANS

ÁZERBAJDŽÁNCI
THE AZERBAIJANS

BELGIČANIA RUSÍNI
THE BELGIANS THE RUSYNS

BULHARI
THE BULGARIANS

ČIERNOHORCI
THE MONTENEGRIANS

FRANCÚZI
THE FRENCHMEN

GRÉCI
THE GREEKS

HOLANĎANIA
THE DUTCHMEN

CHORVÁTI
THE CROATIANS

KAZACHOVIA
THE KAZACHSTANS

KIRGIZI
THE KYRGYZSTANIS

MAĎARI
THE HUNGARIANS

NĚMCI
THE GERMANS

NOVOZÉLANĎANIA
THE NEW ZEALANDERS

RÓMOVIA POLIACI
THE ROMA THE POLES

RAKÚŠANIA
THE AUSTRIANS

RUMUNI
THE ROMANIANS

SLOVINCI RUSI
THE SLOVENIANS THE RUSSIANS

SRBI
THE SERBS

ŠPANIELI
THE SPANIARDS

TALIANI
THE ITALIANS

TATÁRI
THE TATARS

TURKMÉNI
THE TURKMENS

UZBECI
THE UZBEKS

ŽIDIA
THE JEWS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 23, záhrada Chavivy Reikovej
Nápis:
Na večnú pamiatku
obetiam holokaustu
z Banskej Bystrice a okolia.

In everlasting memory
of the victims
of the holocaust
from Banská Bystrica
and the surrounding areas

ŽNO Banská Bystrica 2018

KÜNSTLICHEROVÁ Miriam, SILBERMANNOVÁ Ľudmila, SILBERMANNOVÁ Hedviga, SEIDENFELDOVÁ Ráchel, KÜNSTLICHEROVÁ Berta, ROSENBAUMOVÁ Šarlota, KÜNSTLICHER Manfred, LÖWINGEROVÁ Alžbeta, TANDLIH Bartolomej, HIRSCHOVÁ Magdaléna, STRELINGEROVÁ Mária, DIAMANTOVÁ Henrieta, GOLDSTEINOVÁ Ružena, FISCHEROVÁ Alžbeta, FISCHEROVÁ Rozália, SPITZSTEIN Salamon, SINGEROVÁ Katarína, BRODEROVÁ Serafína, GOTTHILFOVÁ Traude, KÜNSTLICHER Eduard, KÜNSTLICHER Móritz, GLÜCK Ján, BINK Emil, PICK Karol, MUNK Jozef, HOFF Peter, GRÜN Karol, DICK Jozef, BÖHM Eugen, KOHN Filip, FRIED Emil, NAGEL Jozef, GRÜN Ernest, BERGER Ivan, FESÜS Pavel, FRIED Móric, WEISS Jozef, FISCHER Egon, SINGER Armin, KHÚN Vojtech, NAY Ladislav

SCHÖNFELD Ladislav, STEINEROVÁ Margita, HUBSCHMANNOVÁ Oľga, WEISSOVÁ Františka, SPITZEROVÁ Rozália, SCHNEIDEROVÁ Magda, SEDLÁČKOVÁ Alžbeta, LEDERER Maximilián, LÁSZLOVÁ Františka, WEINSTEINOVÁ Berta, ROSENBAUM Ladislav, FELDMANNOVÁ Elena, RAUBSCHÜTZ Alfréd, GOTTHILF Ladislav, LÖWENBEINOVÁ Anna, HÜBSCHMANN Marcel, VERTESOVÁ Malvína, TANDLICHOVÁ Paula, DREXLEROVÁ Ružena, FESÜSOVÁ Katarína, STRELINGER Ondrej, KEME Dezider, GROSSOVÁ Eva, WEISS Ernest, ŠEBÖK Ernest, KUČERA Jozef, MAJER Viliam, SIOVIČ Jozef, HOFF Dezider, HOFFOVÁ Oľga, GRÜNOVÁ Ruth, LÁSZLO Adolf, MÜLLER Dávid, DICK Leopold, STRAUSS Emil, HANSOVÁ Ella, KÜRTI Michal, IRIC Koloman, LENÁRD Jozef, FISCHER Ervín, FISCHER Gejza, ADOLF Joachim

GOLDLUSTOVÁ Marta, HERCOGOVÁ Alžbeta, ADOLFOVÁ Alžbeta, MAYEROVÁ Rozália, SINGEROVÁ Gizela, KELEMEN Fridrich, GESCHEIDT Alfréd, SEIDENFELD Eugen, KEMEOVÁ Kornélia, SCHÖNFELDOVÁ Ida, TIDOROVÁ Hermína, GRABER Alexander, MAJEROVÁ Hermína, MEISLOVÁ Melánia, ROSINSKÝ Leopold, GRÜSSGOTT Samuel, SEDLÁČEK Vojtech, HORVÁTHOVÁ Magda, SZÜSSOVÁ Aurélia, ROTHOVÁ Katarína, TANDLICHOVÁ Magda, ŠAFRAN Jozef, FÜRST Emanuel, PAMER Abrahám, KNAPP Dezider, SINGER Albert, KATZOVÁ Berta, BRÖDER Nathan, ZLATNER Jozef, KEMEOVÁ Lucia, TIBOR Leopold, STEINER Eugen, WEISS Ľudovít, SPIRA Mikuláš, SPIROVÁ Alica, SALNER Viliam, VERTES Eduard, SZÜSS Emanuel, WEISSOVÁ Ella, HOLANDER Hugo, SZANTÓOVÁ Eva, FESÜSOVÁ Oľga

SZANTÓ Ferdinand, SZANTÓOVÁ Estera, SZANTÓOVÁ Helena, REDLINGER Eduard, FRIEDOVÁ Šarlota, FRIEDOVÁ Hermína, STEINER Ladislav, STRAUSSOVÁ Elena, KARVAŠOVÁ Karola, KARVAŠ Ferdinand, SZIGETYOVÁ Adela, BRAUNOVÁ Malvína, PREISSOVÁ Judita, GOODMANNOVÁ Róza, FISCHER Henrich, FISCHEROVÁ Ella, ALTMANOVÁ Leona, STEINOVÁ Ružena, SCHWARCZ Izrael, KRIESEROVÁ Erna, GOTTHILF Michal, FEŠÜS Laurinc, SCHWARC Artúr, MÜLLER Imrich, RINKER Izidor, WEISSOVÁ Oľga, BARNOVÁ Trude, BÖHMOVÁ Berta, WEINSTEIN Ján, SENEŠOVÁ Erna, DIAMANT Eugen, SZIGETY Oskar, KÜRTIOVÁ Anna, IRICOVÁ Edita, LANGOVÁ Edita, LANGOVÁ Nella, ROSENBAUM Maj, GADMEL Samuel, FISCHER Ernest, FELDMANN Ervín, SINGER Leopold, MANDEL Emanuel

BEEROVÁ Alžbeta, BLAUFEDER Ignác, BLAUFEDER Armin, BLAUFEDER Eugen, BOGNEROVÁ Edita, BOGNEROVÁ Irena, BÜCHLER Dezider, DRECHSLER Oskar, ECKSTEIN Martin, FISCHER Vojtech, WEINSTEIN Erich, SKREKOVÁ Martha, HAASOVÁ Melánia, HERZOGOVÁ Laura, ECKSTEIN Ernest, KLOPSTOCK Arpád, KOHN Mojzes, KOHNOVÁ Hermína, KRAUSZ Ľudovít, KREINDLER Mendel, KRIESER Berthold, ENGELOVÁ Magda, FELLEROVÁ Irma, GRÜNOVÁ Ružena, HAASOVÁ Gizela, KAUFMANN Eliaš, DIAMANTOVÁ Vera, ECKSTEIN Aladár, ENGELOVÁ Regina, WEINSTEIN Jozef, GROSSOVÁ Jozefa, GRÜNFELD Imrich, HERSKOWITZ Izák, HERZOGOVÁ Mária, KLOPSTOCK Eugen, KOHAE Leo, KOHNOVÁ Irena, KORÁNYI Ladislav, KRAUSZOVÁ Vilma, KRIESER Tibor, KRIESEROVÁ Helena

FINKELSTEINOVÁ Šarlota, WEINSTEINOVÁ Magdaléna, WEINSTEINOVÁ Karolína, FISCHEROVÁ Frederika, ITZKOWITZOVÁ Rozália, JAKUBOVIČOVÁ Martgita, BRANDSTEINOVÁ Klára, EHRENWALD Ferdinand, EHRENWALDOVÁ Emília, FINKELSTEINOVÁ Anna, GRÜNFELDOVÁ Zlatica, KAUFMANNOVÁ Janetta, BERMANNOVÁ Aurélia, GRÜNBAUMOVÁ Estera, GRÜNBAUMOVÁ Estera, HUPPERTOVÁ Malvína, JAKUBOVIČOVÁ Elena, KELEMENOVÁ Margita, BEEROVÁ Margaeéta, BLUMENTHAL Zoltán, BRANDSTEIN Alfréd, BEER Leo, KEME Ivo, KEME Eugen, APFEL Peter, CZINN Jozef, TEICH Oskar, FUCHS Jozef, GÁBOR Eugen, GERÖ Teodor, GROSS Oskár, KAZÁR Tibor, BRAUN Mojžiš, BRAUNOVÁ Eva, ENGEL Zoltán, FISCHER Ivan, FISCHER Emil, KRAUSS Eugen, GANSEL Jozef, GERÖ Mikuláš, HAAS Leopold, HERZOG Arpád

BRUCKNEROVÁ Klára, DRECHSLER Ľudovít, ECKSTEIN Ladislav, ECKSTEIN Fridrich, FEINEROVÁ Augusta, FISCHEROVÁ Regina, GALAMBOŠ Alexander, GRÜNFELD Ladislav, HUPPERTOVÁ Jolana, KAUFMANNOVÁ Viola, BLAUFEDER Emília, DRECHSLER Zoltán, FRIEDOVÁ Alžbeta, ECKSTEIN Vojtech, ENGELOVÁ Margita, ENGELOVÁ Terézia, FISCHEROVÁ Berta, GLASELOVÁ Ružena, GRÜNBAUM Abraham, GRÜNBAUM Abrahám, ITZKOWITZ Ernest, HERZOVÁ Oľga, JONÁSZ Móric, KALMÁR Jozef, KARVAŠ Jozef, BOGNER Ernest, BÖHMOVÁ Klára, FISCHER Ervín, FISCHER Juraj, FISCHER Tibor, FISCHER Eugen, FISCHER Artur, FISCHER Pavel, GERÖ Ladislav, GERÖVÁ Emília, GRÜNFELD Emil, HAASOVÁ Zlata, HERZOVÁ Janka, KELEMEN Jozef, ALTMAN Ľudovít, ELASSOVÁ Vera

SCHÖNFELD Anton, ENGLOVÁ Alžbeta, KOLÍNSKY Izidor, KOLÍNSKA Ružena, KONÍK František, KONÍKOVÁ Ružena, ROSENBERG Tibor, WEISSOVÁ Otília, LAXOVÁ Kornélia, SCHNEIDER Dávid, SPIROVÁ Margita, ROSINSKÁ Ružena, ADORIANOVÁ Jana, DICKOVÁ Matilda, FRIED Maximilían, KÖSZLEROVÁ Anna, WERTEIMER Jozef, SCHWARZOVÁ Elza, SCHEINOVÁ Edita, KÜRTI Alexander, FRIEDOVÁ Janeta, KELEMEN Štefan, KHUNOVÁ Eliška, BINKOVÁ Gizela, WEISSOVÁ Edita, GRÄBEROVÁ Anna, BENKO Ladislav, URBACH Abrahám, SEDLÁČEK Pavel, GRUNOVÁ Gizela, KLEINOVÁ Mária, TANDLICH Eugen, LEDERER Eduard, KRAUSOVÁ Frida, GOLDLUST Erich, HAASOVÁ Emília, BARNOVÁ Amália, LENÁRDOVÁ Alica, ŠATORIOVÁ Janka, HERZKA Fridrich, ILLOVSKÁ Gizela, KALMÁR Ladislav

SCHLESINGEROVÁ Sidónia, SCHÄCHTEROVÁ Jochevet, SONNENFELDOVÁ Margita, LÖWINGEROVÁ Zlatica, SEIDNEROVÁ Eleonóra, SCHNÜREROVÁ Alžbeta, SCHÖNFELDOVÁ Regina, MOSKOVITSOVÁ Irena, SCHWARZOVÁ Šarlota, MARKOVICSOVÁ Irma, MEITNEROVÁ Gizela, PLATZNEROVÁ Mária, SCHÖNFELDOVÁ Irma, SCHÖNFELDOVÁ Oľga, SCHULCZ František, SCHULCZOVÁ Blanka, DFEIFEROVÁ Edita, PFEIFEROVÁ Hilda, PLATZNEROVÁ Ella, RAUCHWERGER Géza, ROSENBERG Teodor, KOHN Artúr, LAX Zoltán, REIF Artúr, LÖWY Armin, LÖWY Samuel, LÖWY Aladár, NEUOVÁ Anna, KLEIN Ernest, LAX Alexander, LAX Ladislav, LAXOVÁ Berta, LÖWYOVÁ Ella, LUSTIG Armin, MEITNER Kurt, MUNKOVÁ Oľga, NEUOVÁ Vilma, MUNKOVÁ Anna, KUNOVÁ Ružena, MATZNER Tomáš, PFEIFER Hugo, LEFKOVIČ Léwy

ROSENTHAL Alfréd, KRAUSZOVÁ Frida, LANGOVÁ Šarlota, LEBOVIČ Mikuláš, LEHNEROVÁ IRENA, LÖFFLER Henrich, LÖFFLEROVÁ Elza, LÖWYOVÁ Hermina, MARKOVICS Juraj, MINKUSZOVÁ Anna, MÜLLEROVÁ Berta, PLATZNER Imrich, PLATZNER Rudolf, PLATZNEROVÁ Eva, ROSENBERG Tomáš, ROSENFELD Eugen, SCHÖNFELD Móric, SCHÖNFELD Jozef, SCHWARZOVÁ Anna, SCHWARZ Samuel, SPÄTHOVÁ Viera, MUNG Ladislav, MONKOVÁ Edita, PAMEROVÁ Sára, ROSENÁK Jakub, SCHWARZ Jozef, SPÄTH Ľudovít, KLEINOVÁ Laura, LANGER Gabriel, LÖWY Elemér, LAZOVÁ Alžbeta, LAXOVÁ Margita, LÖWINGER Arpád, LÖWINGER Jozef, MEITNER Rudolf, PLATZNER Jozef, POPPER Vojtech, RINGWALD Jozef, SEBÖKOVÁ Fanny, SCHNÜRER Peter, SINGER Leopold, KULKOVÁ Anna

SPIEGLER Ernest, SPIEGLER Juraj, SPIEGLEROVÁ Etela, SPIELBERGER Armin, SPITZER Viliam, SPUTZ Dezider, STEINER Tibor, STEINBERGER Artur, STEINER Maximilián, STEINER Ľudovít, STEINEROVÁ Irma, STEINEROVÁ Valéria, STEINHARDTOVÁ Helena, STEINHARDTOVÁ Anna, STEINHARDTOVÁ Magdaléna, STIERHEIMOVÁ Johanna, STRAUS Arnold, STRELINGEROVÁ Edita, STRELINGEROVÁ Ruth, STRELINGEROVÁ Hermína, STRELINGEROVÁ Alžbeta, TAUBOVÁ Malvína, ŠAFRAN Šalamon, GRÜNOVÁ Juliška, TAUBOVÁ Matilda, TURTELTAUB Ernest, WEINBERGER Regina, TURTELTAUBOVÁ Alica, STERN Izidor, WEINSTEIN Jozef, WEINBERGER Jozef, WEINBERGER Artur, WEINREB Dezider, TAUB Ľudovít, TEICH Imrich, SZENES Filip, TROSTLEROVÁ Hilda, TÖRÖK Štefan, TEICHOVÁ Ida, TEICH Hugo, Taub Zoltán

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob neznámeho bojovníka SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 23, pietna sieň pamätníka SNP
Nápis:
HROB
NEZNÁMEHO
BOJOVNÍKA
SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás