Banská Bystrica

Pomník Ing. Juraj Krajčovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, vedľa budovy Strednej priemyselnej školy (vľavo)
Nápis:
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ

PRVÝ RIADITEĽ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
V BANSKEJ BYSTRICI
BOL PRE VÝCHOVU ŽIACTVA
V SLOVANSKOM DUCHU A PRE ÚČASŤ
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
VO SVOJOM 46. ROKU
NEMCAMI ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Juraj Krajčovič, banský inžinier (24.3.1898 Bošáca – 19.2.1945 Melk, Rakúsko), počas SNP dal budovu priemyselnej školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode povstalcov do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave. Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Souřadnice: N48°44'23.8'' E19°09'11.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 10, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu (Trestné oddelenie)
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILA
OD 1. SEPTEMBRA 1944
DO 26. OKTÓBRA 1944
POČAS SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Souřadnice: N48°44'19.7'' E19°09'04.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 7, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944
SÍDLILI: POVERENÍCTVO
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
RADY PRE PRAVOSÚDIE
ČS. VOJENSKÝ SÚD

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA.

Souřadnice: N48°44'19.8'' E19°09'04.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 8, v ľavom rohu budovy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE CEZ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE BOLO
POVERENÍCTVO SNR PRE VECI HOSPODÁRSKE A ZÁSOBOVACIE.

В ЭТОМ ЗДАНИИ ВО ВРЕМЯ СЛОВ НАЦ ВОССТАНИЯ БЫЛО
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОГО
СЛОВ. НАЦ. СОВЕТА ПО ГОС. ХОЗЯЙСТВУ И СНАБЖЕНИЮ.

IN THE TIME OF THE SLOVAK NATIONAL REVOLUTION
HERE WAS THE OFFICE FOR ECONOMICAL AND
PROVISIONAL AFFAIRES

Souřadnice: N48°44'21.7'' E19°09'07.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, na budove Strednej priemyselnej šloly
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI
POVERENÍCTVO SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ RADY PRE
ŠKOLSTVO A OSVETU
A REDAKCIA „HLASU ĽUDU“

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Souřadnice: N48°44'23.1'' E19°09'10.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, pri vchode do Strednej priemyselnej školy
Nápis:
HRDINOVIA
OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA
1944 – 45
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ, riaditeľ, LADISLAV SÁRA, prof., ĽUDOVÍT ŠOLC, Ing. HENRICH MATZNER, prof., ONDREJ KYTAJKOVSKÝ, TOMÁŠ MATZNER, LEOPOLD SCHULTZ, uč., JÁN JAVORKA, ŠTEFAN SIMAN, ĽUDO HUDEC, FRANT. KALISKÝ

VEČNÁ PAMÄŤ TÝM,
KTORÍ UMRELI PRETO, ABY SME MY ŽILI.

Souřadnice: N48°44'23.6'' E19°09'11.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2022
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 7, Krajský súd B. Bystrica
Nápis:
NA PAMIATKU NESPRAVODLIVO PRENASLEDOVANÝCH,
VÄZNENÝCH A UMUČENÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
V ROKOCH 1948 – 1989 V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

VENUJE – KP – ZPKO
B. BYSTRICA

r. 2007
r. 2011 – 15.12. - ODHALENÁ

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Marek Frauwirth

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2022
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 8, obchodná akadémia
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ŠTUDOVAL
NA OBCHODNEJ AKADÉMII

MAREK FRAUWIRTH

POPRAVENÝ NACISTAMI
DŇA 17. NOVEMBRA 1939

MESTO BANSKÁ BYSTRICA, 2019
Poznámka:

Marek Frauwirth (8.11.1911 Zakopané, Poľsko – 17.11.1939 Praha) bol slovenský ľavicový aktivista židovského pôvodu, počas protektorátu nediplomatický pracovník slovenského konzulátu v Prahe, jeden z deviatich študentských činiteľov popravených gestapom 17. novembra 1939
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Marek_Frauwirth )


Pomník přidal: Ladislav Barabás